•  
 

Uznávání dříve absolvovaných předmětů

Uznávání předmětů je řízeno vedle SZŘ i Pokynem děkana č. 1/2014.
Nápovědu k uznávání předmětů najdete také v ISu.

 • Jak mám žádat o uznání předmětů splněných v rámci jiného studia na MU?
  Žádosti o uznání předmětů se podávají prostřednictvím ISu, klikejte:
  Student --> Úřadovna --> Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií.
 • Jak mám žádat o uznání předmětů, které mám absolvované na jiné univerzitě v ČR?
  Aplikace pro uznávání předmětů z jiných univerzit se v IS MU připravuje, ale v současné době musíte žádat o uznání předmětů z jiné univerzity na papírové žádosti. K žádosti doložte:
  • úředně potvrzený výpis absolvovaných předmětů,
  • potvrzení o stavu studia, ze kterého si předměty necháváte uznat, jeho absolvování nebo neúspěšném ukončení,
  • původní univerzitou potvrzené sylaby absolvovaných předmětů.
  Před podáním si musíte zajistit vyjádření příslušné katedry PdF MU k jednotlivým předmětům ve vaší žádosti.
 • Jak mám žádat o uznání předmětů ze zahraničního studijního pobytu?
  O uznání předmětů splněných během zahraničního pobytu žádáte prostřednictvím aplikace v ISu, ve které jste si pobyt zaváděli: Student --> Stáže a pobyty (podrobný návod).
 • Kdy si mám podat žádost o uznání předmětů?
  Žádosti se obyčejně podávají na začátku semestru, ale podávání není časově omezeno.
 • Mám si zaregistrovat / zapsat předměty, které jsem již absolvoval a chci si je nechat uznat?
  Předměty si v žádném případě NEREGISTRUJTE / NEZAPISUJTE, vaše referentka vám je při uznávání převede.
 • Musím žádat o uznání předmětu pouze v semestru ve kterém se předmět vyučuje?
  Nemusíte, předmět se uznává do původního období, ve kterém byl splněn, nezáleží tedy na tom, kdy si o uznání požádáte.
 • Jak probíhá zpracování žádosti?
  • Vaše referentka cca jednou týdně (na začátku semestru častěji) zkontroluje všechny podané žádosti.
  • Zamítne neoprávněné žádosti (např. žádosti o uznání volitelných předmětů, které se neuznávají). 
  • Automaticky v souladu s pokynem vedení fakulty navrhne uznat předměty, u kterých se neliší kód absolvovaného a požadovaného předmětu.
  • K předmětům u kterých se liší kód předmětu mezi požadovaným k uznání a absolvovaným se musí vyjádřit katedra (proto může vyřízení žádosti trvat déle).
  • Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů.
 • Jak zjistím v jaké fázi je vyřízenímé žádosti o uznání předmětů?
  Klikejte: Student --> Úřadovna --> Seznam mých žádostí o uznání předmětů z jiných studií
 • Chci si nechat uznat předměty přes IS, ale nevím, zda-li mám/mohu zaškrtnout uznání včetně kreditů nebo ne?
  Při tvorbě žádosti, se vám na začátku ukazují informace: kolik si z vybraného studia můžete nechat uznat kreditů, kolik už vám uznáno bylo a za kolik kreditů máte teď podaných předmětů k uznání. Jak si zadost podáte, záleží na vás. Kolik předmětů si můžete nechat uznat s kredity záleží na studiu, ze kterého si předměty necháváte uznat:
  • z úspěšně ukončeného studia si můžete nechat uznat pouze tolik kreditů, o kolik jste převýšil kreditovou hodnotu studia. Tedy kreditová hodnota bakalářského studia je 180 kreditů a student získal 192, může si nechat uznat z tohoto studia pouze 12 kreditů (předmětů klidně i víc, ale bude to za 0 kreditů).
  • ze souběžného studia nebo neuspěšně ukončeného studia si student může nechat uznat všechny předměty i s kredity.
  • z CŽV si můžete nechat uznat 60% kreditové hodnoty toho studia, do kterého si uznává.
 • Chci si nechat uznat dříve splněné předměty za předměty v aktuálním studiu. Jak to mám udělat? O uznání jakého kódu předmětu mám žádat?

  • Vždy musíte žádat o uznání předmětu, který je povinným nebo povinně volitelným pro vaše současné studium. Správný kód zjistíte ve vaší kontrolní šabloně, ve které jsou uvedeny všechny předměty, které musíte v průběhu studia splnit (Student --> vpravo nahoře zvolíte studium --> dole v pravém sloupci "Kontrola průchodu studiem" --> Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon).
  • Pokud žádáte uznat o obsahově stejný předmět, ale s odlišným kódem,
   např. SZ7MP_ALP1 a SZ7MK_ALP1 (Alternativní pedagogika 1), tak musíte žádat o uznání předmětu, který je povinným pro vaše současné studium. Tj. pokud nyní studujete v kombinované formě, tak musíte žádát o uznání předmětu SZ7MK_ALP1. V případě, že byste žádal uznání SZ7MP_ALP1 do vašeho kombinovaného studia, tak tento kód bude při uznávání předmětů posouzen podle vaší kontrolní šablony jako volitelný, a nebude vám uznán. 
 • Které předměty nelze uznat?
  Neuznávají se volitelné předměty a předměty u nichž se změnilo zakončení z původního nižšího na vyšší (např. když předmět byl dříve zakončen kolokviem a nyní je zakončen zkouškou).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF