•  
 

Kontakt

Sekretariát děkana
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, budova B, místnost 2022
603 00  Brno

Mgr. Jan Šplíchal
Vedoucí sekretariátu děkana PdF MU
Tel.: +420 549 49 1600
         +420 549 49 5266
Fax: + 420 549 49 1620
E-mail: sekretariat@ped.muni.cz

 
 
Archivovaná verze z webu PdF