•  
 

Specifický výzkum

Specifickým výzkumem je část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním, a na níž se podílejí studenti.

Na specifický výzkum na vysokých školách je poskytována institucionální podpora podle jejich předpokladů daných dosavadní úspěšností ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, úspěšnosti při uplatnění výsledků, počtu studentů v jednotlivých typech akreditovaných studijních programů a kvalifikační struktury akademických pracovníků.

Jedná se o projekty vysokoškolského specifického výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Dokumenty

Směrnice MU 6/2012 :

https://is.muni.cz/auth/do/rect/normy/smernicerektora/Smernice_MU_6-2012.pdf

Aktualizovaná verze přílohy č. 1

http://is.muni.cz/do/rect/normy/smernicerektora/SM06-12/Smernice_MU_6_2012-Priloha_1_2014.pdf