•  
 

Příspěvky ze zahraničních konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2015

Mgr. Miroslav Janík a Mgr. Eva Minaříková: "Video Clubs: Professionelle Wahrnehmung von EaF-Lehrer/innen vorher und nachler" – poster z konference Společnosti pro empirický výzkum ve vzdělávání (GEBF)

Mgr. Irena Točíková: "The Effect of Information Technology on Visual Art Perception" – poster z konferenceTenth International Conference on the Arts and Society

Mgr. Josef Moravec: "Electronic Textbooks" – prezentace z letní školy Data and Educational Research

Mgr. Marie Bajnarová: "Drawing Expressions of Adolescents with Behaviour Disorders" – poster z konference Tenth International Conference on the Arts and Society

Mgr. et Mgr. Lenka Drusová: "Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků základních škol se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení" – prezentace ze semináře Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Stuttgart

Mgr. Petra Odehnalová: "Podpůrná opatření v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením" – prezentace ze semináře Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Stuttgart

Mgr. Jitka Sedláčková: "Deaf Learners Reading in English as a Foreign Language: Ivestigating the Possibilities of Development" – poster z konference 22nd International Congress on the Education of Deaf

Bc. Lenka Kratochvilová: "Job Opportunities of People with Williams Syndrome" – prezentace z konference Annual General Meeting in Dublin

Mgr. Kateřina Cásková: "Sdílení tacitních znalostí mezi studentem učitelství a cvičným učitelem"

Mgr. Martina Habrdlová: "Projektové kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku a jeho srovnání s vybranými aspekty českého projektového kurikula"

Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.: "Pohledy na strategie 3P a resilienci ve výzkumech"

Mgr. Tereza Češková: "Analysis of Learning Situations Developing the Problem-solving Competence in Primary Science Institution"