•  
 

Příspěvky ze zahraničních konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2014

Mgr. et BcA. Marie Bajnarová: "Kresba jedinců se sklony k delikvenci" – příspěvek z odborné konference "Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov".

Mgr. Soňa Klempová: "Vybrané aspektysociálnych služieb pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím na Slovensku" – příspěvek ze Studentské konference "Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov".

Mgr. Taňa Šedová: "Specifika veřejnoprávních muzeí současného umění a jejich společenská role v postmoderní společnosti (Nástin situace v České republice a její srovnání s rakouským a německým prostředím)" – prezentace z konference "8. Jahrestagung Fachverband Kulturmanagement ".

Mgr. Martina Želazková: "Rituál v uměmí a ve výchově" – příspěvek z konference "Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov".

Mgr. Petr Svojanovská: "What Is the Goal of Reflection in Education: Social Justice or Personal Development?" – prezentace z konference ATEE Winter Conference 2014: Social Justice and Diversity in Teacher Education.

Mgr. Jana Padělková: "Dialog slyšícího a neslyšícího vyučjícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika" – příspěvek z konference "Univerzita ako miesto dialógu".

Mgr. Eva Minaříková a Mgr. Miroslav Janík: "Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden" – prezentace z konference "2. GEBF-Tagung 2014".

PhDr. Petr Kopečný: "Sonderpädagogische Zugänge zum Entwickeln kommunikativer Fähigkeiten von behinderten Menschen im Alter des jüngeren Erwachsenenseins", PhDr. Lenky Gajzlerové: "Dissertationsfacharbeit – Teilergebnisse – "Mediale Erziehung" als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik", PhDr. et Mgr. Kateřina Jiskrová: "Analysis of education of pupils with mental disabilities focusig on the application of alternative methods" a PhDr. Zuzany Širmerové: "Analysis of communication disorders in pupils with specific learning difficutlites" – prezentace katedry speciální pedagogiky, formou aktivního vystoupení, prezentace výsledků VaV z interních projektů a cílů disertačních prací pomocí powerpointových prezentací a samostatných vystoupení.

Mgr. Zuzana Vlachová: "Microanalysis Research for Autistic Children" – prezentace z kongresu World Congress of Music Therapy 2014.

Mgr. Veronika Lokajíčková a Mgr. Tereza Češková: "Learning tasks in Science Insruction and Textbooks in the Czech Republic: A Compartive Review of Research Methods" – poster z mezinárodní konference ECER 2014.

Mgr. Josef Moravec: "Perception of Electronics Textbook by Pupils of Lower Secondary School: Results of a Questionnaire Study" – poster z mezinárodní konference ECER 2014.

PhDr. Petr Kopečný: "Speciálněpedagogické přístupy k rozvoji komunikačních schopností u dospělých osob v České Republice" – prezentace z doktorandského kolokvia v Lipsku.

Mgr. Jitka Sedláčková: "Teaching reading srategies to deaf learners in the English classroom" a "English as a Foreign Language for deaf: Investigating reading strategy instruction benefits for reading comprehension in English classroom" – prezentace z konference ESSE 2014.

Mgr. Michaela Šamalová: "Pedagogical Translation in English Language Teaching: its Model and Research Design" – prezentace z konference ESSE 2014.

Mgr. Dana Dražilová Fialová:"Challenges for Student's Skills and Attitudes within Social Studies Conventional Simulation Games" – příspěvek z mazinárodní konference ECGBL 2014.

Bc. Lenka Kratochvílová: "Social Participation of People with Wiliams Syndrome" – prezentace zkonference Annual General Meeting in Madrid

Mgr. Marie Bajnarová: "Spontaneous artistic expressionas a unique way of self-expression" – příspěvek z odborné virtuální konference CER 2014

Bc. Lenka Kratochvílová: "Support of Social Participation of People with Disabilities" – prezentace z konference European Williams-Beuren Syndrome Conference.

Mgr. Jitka Jakešová: "Self-regulation in Science Eduction" – poster z konference ISEC 2014.

Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová: "Development of participatory teaching in Czech schools: Global Storylines method in practice" a "Burnout syndrome in teachers of special schools in South Moravia Region in the Czech Republic" – prezentace a poster z konference EAPRIL 2014.

Mgr. Jana Vlčková: "The High School Students Wrong Ideas About Genetics: Preliminary Results" –  poster z konference iSER 2014 WORLD CONFERENCE.

Mgr. Eva Minaříková: "ELF teacher's use of Czech and/or English language when commenting on EFL classroom videos" – prezentace z konference SIG11 Conference.

Mgr. Pavla Sýkorová: Children´s reading as a contemporary phenomen in the Czech Republic - prezentace v rámci semináře EDUC 209B, UC Berkeley.