•  
 

Příspěvky ze zahraničních konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2013

Mgr. Petra Marková: "How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University" a "From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education"– příspěveky z konference "2nd Cyprus International Conference on Educational Research".

Mgr. et BcA. Darina Hlinková: "Education Program in Mendel Museum for Ageing People 55+ Based on Methods of Canadian Phototherapy" – příspěvek z konference "INTED 2013".

Mgr. Miroslav Janík: "Einfluss der L2 auf L3-Unterricht" – příspěvek z konference "EMMETH 2013".

PhDr. Petr Kopečný: "Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb" – příspěvek ze studentské vědecké odborné konference v oboru speciální a léčebná pedagogika "Student na cestě k praxi II".

Mgr. Jitka Jakešová: "The Motiational Aspects of Self-regulated Learning in the Field of Tertiary Education" – příspěvek z konference "35th Learning and the Brain Conference".

PhDr. Lenka Gajzlerová: "Dissertationsfacharbeit – Teilergebnisse – "Mediale Erziehung" als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik", PhDr. Petr Kopečný: "Entwicklung des pragmativ-kommunikativen Niveaus von Klienten in sozialen Dienstleistungen", Mgr. et Mgr. Kateřina Jiskrová: "The use of alternative methods for the development support of people with Down syndrome in the Czech Republic" a Mgr. Zuzana Širmerová: "The communication disorders of children with specific learning difficulties" – prezentace katedry speciální pedagogiky, formou aktivního vystoupení, prezentace výsledků VaV z interních projektů a cílů disertačních prací pomocí powerpointových prezentací a samostatných vystoupení.

Mgr. Eva Minaříková: "Comprehension of tacit knowledge future teacher gain in the processes of their teaching practice" – poster z konference "16th Biennial Conference on Teachers and Teaching".

Mgr. Zuzana Vlachová: "Improvisational Music Therapy for Preschool Autistic Children: a Research Project and Process" – poster z konference "European Congress of Music Therapy".

Mgr. Eva Minaříková: "Die Erfassung und Entwicklung von professional vision bei künftigen Englischlehrern mit IRSE VideoWeb" – prezentace z konference "1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung."

Mgr. Veronika Lokajíčková: "Optimizing teaching situations from the perspective of learning tolearn: AAA as an instrument for improving instructional quality in geography lessons" – poster z konference ECER 2013.

Mgr. Kateřina Švejdíková: "Cross-Sectional Research of Pupils' Foreign Language Learning Strategies and Achievement" – poster z konference ECER 2013.

PhDr. Martina Skalková: "The Impact of Electronic Tutorials on Orthography of Mother Tongue at Primary School" – příspěvek z mezinárodní konference Světového institutu pro vědu a výzkum (WIARS).

Phdr. Kateřina Švandová: "Alternative pupils' conceptions about photosynthesis and plant respiration by pupils of 6th grade of lower secondary school" – poster z konference HSCI 2013.

PhDr. Kateřina Švandová: "Lower secondary school pupils' misconceptions about photosynthesis and plant respiration: Pilot study" – poster z konference ECER 2013.

Mgr. Martin Vrubel: "The Inclusive Trend in Museums and Galleries for Students with Visual Impairment – Art Availability and Visual Impairment" – poster z konference "6. Symposium Internationale Heil und Sonderpädagogik".

Mgr. et MgA. Mariana Koutská: "Culture & deaf education: Is culture accessible for deaf pupils?" – příspěvek z konference "Education and Learning: Sociological Perspectives".

PhDr. Dagmar Sochorová: "Media Education in the Czech Language and Literature" – poster z konference ECER 2013.

Mgr. Martin Kučera: "Application of Flash Animations in the Interactive Whiteboard" – příspěvek z mezinárodní konference ICETA 2013.

Mgr. Robin Horák: "Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions" – příspěvek z mezinárodní konference ICETA 2013.

PhDr. Jana Chlápková: "Foreign language learning strategies use and support in upper secondary level schools in the Czech Republic" – poster z konference ECER 2013.

Mgr. et MgA. Mariana Koutská: "Culture & deaf education: Is culture accessible for deaf pupils?" – příspěvek z konference "Disability Studies International Conference 2013".

Mgr.Jarmila Matochová: "Podpůrné sítě dětí s problémovým chováním – mapování českého institucionálního  prostředí" – příspěvek z mezinárodní konference KRIŽOVATKY V, "Poruchy správania – prevýchova, psychoterapia, resocializácia...".

Mgr. et Mgr. Věra Linhartová: "Programy přípravy na samostatný život u mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy v České republice" – příspěvek z mezinárodní konference KRIŽOVATKY V, "Poruchy správania – prevýchova, psychoterapia, resocializácia...".

PhDr. Martina Skalková: "Electronic Tutorials with Dichotomous Tests in Mother Tongue Teaching – The Wrong Way of Learning Languages in Champing Times" – prezentace ze světové konference "The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013".

Mgr. Eva Minaříková: "Using video to explore professional vision of prospective teachers of English as a foreign language" – prezentace z konference 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction

PhDr. Kateřina Gažová: "Secondary school students' misconceptions about photosynthesis and plant respiration: Preliminary results " – článek publikován v impaktovaném zahraničním periodiku (Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education).