•  
 

Příspěvky z tuzemských konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2015

Mgr. Marie Bajnarová: "Prezentace dosavadního výzkumného šetření" – příspěvek z virtuální konference International Conference for PhD Candidates and Young Academic Researchers

Godwin Jude Uchenna Irokaba, M.A.: "Concept of Inclusion and the Nigerian Perception of Inclusive Education of Learners with Special Needs" a Sunil Kumar, M.A.: "Student Teachers preception about Inclusive Education at Fiji National University, Lautoka Education Campus, Fiji Island" – prezentace z konference III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

PhDr. Soňa Klempová: "Ľudské potreby a potreby jednotlivca s mentálnym postihnutím" – příspěvek z mezinárodní vědecké konference SapereAude 2015

Mgr. Michaela Matějková: "Artefiletika jako prostředek k rozvoji duševního zdraví u dětí v rezidenčních zařízeních" – příspěvek z mezinárodní vědecké konference SapereAude 2015

Mgr. Miroslav Janík a Mgr. Eva Minaříková: "Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů" – prezentace z Konference ČPdS 2015 – Škola a její křižovatky

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková: "Diskurzivní analýza v sociálně pedagogickém výzkumu diverzity žáků" – prezentace z Konference ČPdS 2015 – Škola a její křižovatky

Mgr. Tereza Češková: "Kam se vytratil problém" - prezentace z konference ČPdS 2015 – Škola a její křižovatky

Mgr. Michaela Matějková: "Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchou chování prostřednictvím artefiletiky" –  příspěvek z Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů QUAERE 2015

Mgr. Karel Ševčík: "Analýza finanční gramotnosti v českém kurikulu a srovnání s koncepcemi vybraných zahraničních států" – poster z XXIII. koference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu

Mgr. Petr Svojanovský: "Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství" – příspěvek z XXIII. koference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu

Mgr. Michaela Matějková: "Cesta k sebepoznání: Alternativní výtvarné prostředky jako resocializační metoda u dětí s problémovým či poruchovým chováním"

Mgr. Michaela Matějková: "Na cestě za poznáním osobnostních specifik dětí s poruchou chování skrze výtvarné prostředky"