•  
 

Studijní zázemí

Ubytování

Na ubytování na kolejích mají nárok jen doktorští studenti prezenční formy studia. Více informací o kolejích najdete na http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?lang=cz

Knihovny

Studentské průkazy

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Průkaz umožňuje svému držiteli vstupy na pracoviště a do zařízení v rámci univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny), identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů. Zároveň mu přináší mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek), nově i sezónní slevy (aktuální slevy na najdete na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-alive/). Na kartu mají nárok pouze studenti prezenční formy doktorského studia. Absolventi magisterského studia na MU budou používat ISIC dosavadní, pouze si zakoupí revalidační přelepku pro platnost průkazu v dalším roce. Absolventi jiných škol si o něj požádají na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů (Mgr. Hana Florková), nejdříve se ale musí nechat vyfotografovat na Ústavu výpočetní techniky MU (Botanická 68a, budova C). První vydání karty ISIC je částečně hrazeno z rozpočtu fakulty, student doplácí jen 150 Kč. Po uplynutí prezenční doby studia ztratí studenti nárok na využívání slev a výhod, nicméně funkčnost karty v rámci univerzity zůstává zachována.

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studenti kombinovaného doktorského studia si mohou požádat o vystavení karty opravňující je ke vstupům do zařízení univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny). Kartu získají prostřednictvím Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů po předchozím vyfotografování se na Ústavu výpočetní techniky MU (Botanická 68a, budova C).

Poplatky za nové karty a známky

Revalidační přelepky a nově vydané ISIC karty se platí pouze přes Obchodní centrum MU.

Ceny průkazů dle Směrnice rektora č. 2/2009 platné od 1. 6. 2009:

První vydání průkazu ISIC

150 Kč

Karta kombinovaného studia

120 Kč

Cena revalidační známky

150 Kč

Nová karta ISIC při ztrátě nebo poškození staré karty

350 Kč

Nová karta ISIC při změně dat (změna příjmení)

150 Kč

Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty

zdarma