•  
 

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním

  • Zdravotní pojištění se platí za studenty prezenční i kombinované formy studia do 26 let. Poté si je povinen student platit pojištění sám.
  • Pokud končí absolvent vysokou školu, pojistné je hrazeno do konce měsíce, ve kterém školu řádně dokončil. Pojistné se hradí i následující kalendářní měsíc, pokud po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost. Pokud by student pokračoval ve studiu, je pojistné od konce jednoho studia do počátku dalšího hrazeno opět státem. To platí nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž absolvent ukončil své studium.
  • Sociální pojištění není za studenty hrazeno. Hradí až zaměstnavatel.

Podrobněji o úhradě pojištění (jak pro studenty, tak absolventy studia)