•  
 

Podmínky pro postup do dalšího semestru

Jaké podmínky musím splnit, abych postoupil do dalšího semestru?

Musíte získat alespoň 20 kreditů za poslední semestr nebo 45 kreditů za poslední dva semestry a úspěšně ukončit všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru.
Zároveň musíte prostřednictvím ISu požádat v období k tomu určeném (viz harmonogram) o zápis do dalšího semestru. Návod jak to provést najdete v nápovědě v ISu.

Více informací viz SZŘ, čl. 12.

Jak je to s kredity nutnými pro postup do dalšího semestru: 20 nebo 45 ?

NEBO znamená jednu, nebo druhou možnost. Takže pro postup do dalšího semestru potřebujete splnit buď 20 kreditů za poslední semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry.

Např.: Podmínky pro postup do období jaro 2010 splníte, když v období jaro 2009 získáte  43 kreditů a v období podzim 2009 pouze 2 kredity.

Tip: Tuto možnost často využívají studenti při plánovaném studijním pobytu v zahraničí.

Co se stane, když nezískám 20 kreditů za semestr (nebo 45 za poslední dva semestry)?

Nesplníte podmínky pro postup do dalšího semestru a studium Vám bude ukončeno. 

Více informací viz SZŘ, čl. 12.