•  
 
Zohledňování státních maturit

Zohledňování státních maturit v přijímacím řízení

  • Masarykova univerzita ani PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek maturitní zkoušky.
  • Veškeré závazné informace o přijímacím řízení  jsou k dispozici na stránkách PdF.
  • Další doplňující informace o studiu na PdF MU, eventuelně komentář k oborovým požadavkům apod.  můžete získat při návštěvě fakulty během Dne otevřených dveří.