•  
 

  Zápis ke studiu, převzetí rozhodnutí o přijetí

  • Byl jsem přijatý ke studiu. Musím se opravdu zapisovat osobně?
   Ano, každý přijatý uchazeč musí převzít originál rozhodnutí o přijetí ke studiu osobně.
  • V době konání zápisu ke studiu se nemůžu dostavit, mohu poslat zástupce?
   Ano, k převzetí rozhodnutí o přijetí a k zápisu ke studiu je možné zplnomocnit jinou osobu.
   Pokud se účastní zápisu zmocněnec (vybavený plnou mocí), pak prokazuje svoji vlastní totožnost, ale zapisuje ke studiu svého zmocnitele. Musí tedy znát veškeré důležité osobní údaje o zmocniteli/studentovi jako jsou jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt.
   Detaily najdete v informacích o zápisech ke studiu.
  • Zapisuji se do více studií, stačí mi jedno úředně ověřené maturitní vysvědčení?
   Když se zapisuje uchazeč do více souběžných studií, předkládá tolik úředně ověřených kopií maturitních vysvědčení, kolik je studií.
  • Zapisuji se do dalšího bakalářského studia (nebo do dlouhého magisterského studia), mohu místo maturitního vysvědčení odevzdat při zápisu potvrzený VŠ diplom?
   Ne, do složky studenta musíme založit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bez ní vás nemůžeme zapsat ke studiu.
  • Zapisuji se do navazujícího magisterského studia, jakou kopii vysvědčení dokládám?
   Uchazeči přijatí ke studiu v navazujícím magisterském programu jsou povinni předložit úředně ověřenou kopii předmětného bakalářského diplomu. Této povinnosti jsou zproštěni absolventi předmětného bakalářského programu na MU. Ti dokládají prostou kopii bc diplomu, studijní oddělení ověří platnost v ISu.
  • U zápisu jsem obdržel přihlašovací údaje, ale nedaří se mi do IS MU přihlásit, kde je chyba?
   Při zápisu vzniká několikahodinové prodlení mezi fyzickým zápisem ke studiu (účast v učebně č.50) a zápisem v ISu, kdy mají nově přijatí studenti již přihlašovací údaje, ale jejich studia ještě nejsou aktivována v ISu. Vyčkejte proto a zkuste se přihlásit 24 hodin po zápisu.
   
   
  Archivovaná verze z webu PdF