•  
 

Závěrečná práce

Psaní práce

 • Obecné informace
  Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Tento svůj záměr konzultuje s plánovaným vedoucím, který může téma více specifikovat, přijmout nebo odmítnout.     
 • Jak si vybrat téma BP/DP/ZP?
  Na tématu se předběžně podle svých zájmů dohodněte s plánovaným vedoucím práce. Na základě této předběžné dohody se buď přihlaste k již vyučujícím vypsanému tématu v balíku témat, nebo si navrhněte téma vlastní. Technicky je v ISu možné, aby téma vypsal Váš vedoucí, není to však jeho povinností a student nemá právo toto požadovat. 
 • Jak vypsat téma BP/DP/ZP v rozpisech témat?
  Téma si vypište v rozpisu podle typu vašeho studia a s názvem katedry vedoucího, u kterého práci píšete (např.: Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského programu a píšete práci u vedoucího z Katedry biologie). Postup najdete v nápovědě v ISu
 • Další informace o tématech BP/DP
 • Nabízí se mi víc rozpisů témat, v jakém rozpisu si mám téma vypsat/vybrat?
  Téma si vypište/vyberte v rozpisu, který nese název pracoviště, na kterém působí váš vedoucí.
 • Jak je to s předměty k BP/DP?
  Podrobné informace najdete častých dotazech v části registrace a zápis předmětů.
 • Môžem písať bakalársku prácu v slovenskom jazyku?
  Ano, volbě jazyka, ve kterém bude závěrečná práce napsána, se věnuje pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (čl. 3 odst. 2). Doporučujeme volbu konzultovat také s (potenciálním) vedoucím práce.

Odevzdávání práce

 • Do kdy se musí práce odevzdat a komu?
  Práci odevzdáváte v tištěné podobě na katedru (dle pokynů katedry) a v elektronické podobě ji nahráváte do ISu. Obě verze (tištěná i elektronická) se musí shodovat. Práce Vám půjde do informačního systému nahrát až poté, když Vám referentka/referent překopíruje téma do archivu tj. kolem 25. března odevzdáváte-li práci v jarním semestru, nebo kolem po 15. listopadu odevzdáváte-li práci v podzimním semestru. Práci musíte do ISu nahrát do 30. března (odevzdáváte-li práci v jarním semestru) nebo do 30. listopadu (odevzdáváte-li práci v podzimním semestru). Počítejte s tím, že na poslední chvíli odevzdává práci většina studentů a systém je přetížen, tudíž nahrát práci trvá déle.
 • Jak nahraji práci do ISu? Musím vyplňovat ještě něco?
  Pro nahrání práce klikejte: Student --> Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce (práci Vám půjde nahrát až Vám referenkta zpřístupní archiv).
  V archivu musíte vyplnit také anotaci česky a anglicky, klíčová slova, jazyk závěrečné práce a musíte potvrdit shodnost elektronické a tištěné varianty závěrečné práce. Teprve poté bude archiv dostatečně naplněn = práce bude považovaná za odevzdanou.
 • Archiv hlásí, že není dostatečně naplněn, co teď?
  Zkontrolujte zda jste vyplnili tyto kolonky a případně požadované informace doplňte: anotaci česky a anglicky (min. 100 znaků), klíčová slova (min. 30 znaků), jazyk závěrečné práce a potvrzení shodnosti elektronické a tištěné varianty práce.
  Také se podívejte, jestli IS už vzal v potaz odevzdání Vaší práce = u souboru zmizela ikonka modrého mravence a vytvořila se verze práce v txt a pdf. Pokud ne, tak vyčkejte, v zátěžových obdobích to může trvat i několik hodin.
  Pokud je vše správně a přesto IS hlásí, že archiv není dostatečně naplněn, tak kontaktujte podporu na adrese istech@fi.muni.cz.
 • Kdy a jak dostanu k dispozici posudky k mé práci?
  Dle SZŘ má student právo být seznámen s posudky nejpozději pět dní před obhajobou práce. Na PdF se tento bod naplňuje tím, že vedoucí i oponent práce nahrávají posudky přímo do archivu studenta v ISu a tím mu je zpřístupní.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF