•  
 

Zahraniční pobyty

 • Zvažuji zahraniční studijní pobyt, kde najdu zakladní informace?
  Nejlépe je zeptat se na příslušné katedře – pobyty se v podstatě dělí na program Erasmus, přes který studenti vyjíždějí nejčastěji, a ostatní nabídky. Informace o programu Erasmus lze získat na webu Centra zahraničních studií (CZS), ostatní nabídky jsou většinou zveřejňovány průběžně na nástěnkách kateder. Jedná se buď o pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení, která rovněž koordinuje CZS, avšak je nutno se hlásit přes fakultní oddělení pro vědu, výzkum a vnější vztahy, nebo o různá stipendia, která se k nám dostanou přímo ze zahraniční instituce.
 • Do které země můžu jet?
  Většinou záleží na tom, se kterou institucí má katedra, fakulta či univerzita uzavřenou smlouvu. Současnou nabídku volných smluv programu Erasmus+ naleznete zde. Jako "freemover" si student může instituci sám vybrat, oslovit ji a přijetí si domluvit. Podobným způsobem funguje program podpory zahraničních cest studentů – na základě žádosti příslušný proděkan zváží, bude-li studentovi poskytnuta finanční podpora.
 • Jedu na zahraniční studijní pobyt (Erasmus aj.). Komu to mám hlásit?
  Evidenci zahraničních pobytů má na starosti Mgr. Radek Pospíšil, pracovník oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů.
  Poté, co si v IS MU založíte stáž, musíte do tohoto záznamu vložit sken dokumentu"Learning Agreement" nebo "Training Agreement", na základě které vám do IS MU budou zadána data odjezdu a příjezdu. Návod na založení studijního pobytu // praktické stáže najdete zde.
  V případě změny v datech pobytu, např. prodloužení pobytu, musíte do Vámi založeného pobytu v IS MU vložit sken dokumentu dokladujícího tuto změnu.
 • Musím přerušit studium na PdF? Jak je to s mým studiem na PdF, kdyz jsem v zahraničí?
  Studium přerušit nemusíte, ale musíte splnit podmínky pro postup do dalšího semestru - tj. žádný neukončený opakovaný předmět a minimálně 20 kreditů (započítávají se i kredity získané v zahraničí).
 • Musím na PdF získat během pobytu v zahraničí 20 kreditu kvůli postupu do dalšího semestru? Jak je to s kredity získanými v zahraničí?
  Ano, musíte splnit podmínky pro postup do dalšího semestru, avšak započítají se vám i kredity splněné v zahraničí. Po návratu vložte do IS MU sken vyplněného a hostitelskou univerzitou potvrzeného dokumentu "Transcript of Records" a přes aplikaci v IS MU požádejte o uznání předmětů ze zahraničí.
 • Vrátil jsem se ze zahraničního pobytu a chci si nechat uznat předměty. Jak mám postupovat? Co mám udělat s dokumenty?
  Všechny potřebné kroky jsou sepsány v samostatném návodu.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF