•  
 
Na koho se s čím na studijním oddělení obrátit

Za kým s čím na studijním oddělení

 • Nevím, na kterou osobu na studijním oddělení se mám obrátit?
  S obecnými dotazy týkajícími se studia se primárně obracejte přímo na vaši studijní referentku/vašeho studijního referenta. Poradí, nebo případně odkáže na jinou osobu, která je kompetentní problém řešit. Některé specializované agendy (poplatky, průkazy, stipendia, hesla do IS) jsou svěřeny pracovníkům, kteří nevedou agendu studií. Jejich úplný přehled najdete na stránce s kontakty na studijní oddělení.
 • Ke komu jít pro heslo do ISu?
  Hesla do ISu vydá v úředních hodinách vaše studijní referentka/váš studijní referent. Více informací o vydávání hesel.
 • Ke komu jít pro zaplacenou kartu či přelepku?
 • Ke komu jít pro potvrzení o studiu?
  Potvrzení o studiu vám v úředních hodinách vydá kdokoli z přítomných pracovníků studijního oddělení.
 • Komu se podávají žádosti?
  Všechny druhy žádostí můžete odevzdat v úředních hodinách komukoli na studijním oddělení, paní Mejzlíkové nebo na podatelně PdF, také je můžete zaslat poštou, případně vhodit do schránky studijního oddělení (u podatelny PdF). Vzory nejčastěji používaných formulářů jsou ke stažení přímo z webové stránky.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF