•  
 

Karty a přelepky

 • Podmínky vydání průkazu
  Podmínkou k tomu, aby Vám mohl být průkaz zhotoven, je Vaše fotografie v ISu a úhrada finančního příspěvku. Pokud jste se nenechali vyfotografovat v den zápisu, učiňte tak co nejdřív. Informace o fotografování na MU.
 • Kdo mi průkaz vydá?
  Průkazy vydává v úředních hodinách paní Michaela Daňková.
 • Systém mi hlásí, že kartu nelze objednat, co mám dělat?
  Pokud jste již nějakou kartu z MU vlastnili,  je třeba nejprve požádat paní Michaelu Daňkovou (mdankova@ped.muni.cz) o zrušení, teprve poté si můžete objednat kartu novou.
 • Jaký průkaz si mám objednat?
  Průkaz si objednáváte podle typu studia:
 1. První Průkaz studenta prezenčního studia = ISIC
  Každý student na studentskou kartu částečně finančně přispívá. Jste-li novým studentem prezenčního studia, objednáváte si prostřednictvím Obchodního centra kartu ISIC. Na konci objednávky se Vám zobrazí platební údaje. Nezapomeňte pečlivě vyplnit variabilní symbol – podle něj je přiřazována platba.
  Kde a kdy pak průkaz vyzvednout?
  Průkazy vydává v úředních hodinách paní Michaela Daňková. Průkaz pro Vás bude nachystán po uhrazení v OC, můžete si ho však také vyzvednout v první dny výuky.

 2. Přelepka na ISIC
  Přelepka na ISIC slouží k prodloužení platnosti karty a je potřebná v případě, že chcete uplatňovat studentské slevy. Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Na nový průkaz se v roce vydání přelepka nekupuje!! 
  Jak objednat, zaplatit, kde a kdy vyzvednout?
  Přelepku si objednáte v Obchodním centru a po přičtení částky na účet MU si ji můžete vyzvednout v úředních hodinách u paní Michaely Daňkové nebo u vaší paní referentky.

 3. První Průkaz studenta kombinovaného studia
  Každý student na studentskou kartu částečně finančně přispívá. Jste-li novým studentem kombinovaného studia, objednáváte si prostřednictvím Obchodního centra První Průkaz studenta kombinovaného studia vytištěný na čipové kartě. Na konci objednávky se Vám zobrazí platební údaje. Nezapomeňte pečlivě vyplnit variabilní symbol – podle něj je přiřazována platba.
  Kde a kdy pak průkaz vyzvednout?

  Průkazy vydává v úředních hodinách paní Michaela Daňková. Průkaz pro Vás bude nachystán po uhrazení v OC, můžete si ho však také vyzvednout v první dny výuky. 
   
 4. V případě ztráty karty
  V případě ztráty, krádeže, nebo poškození karty hradí student celou výrobu nové karty. Objednává si ji v Obchodním centru. Teprve po přičtení platby na účet MU dává referentka pokyn k tisku nové karty. O možnostech jejího vyzvednutí Vás bude informovat na školní mail.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF