•  
 

Provozní řád pro rok 2016

Rekreační středisko ZO VOS Pedagogické fakulty MU

Březiny u PoličkyNástup k rekreaci na RS je možný v době od 12.00 hod. do 13.00 hod.

 1. Po příjezdu se ohlaste správcové rekreačního střediska – pí. D. Balabánové, Březiny č.2, která Vám po předložení ubytovacího poukazu a zápisu do Knihy návštěv předá přidělený pokoj, skříňku s nádobím, příp. vydá lůžkoviny - zákaz používání nepovlečených lůžkovin! Kdykoliv možná kontrola!! Při předávání klíčů, po skončení rekreace, bude provedena kontrola úklidu a nádobí. Je možno požádat o zapnutí topení i mimo topnou sezónu, v tom případě bude započítána částka zvýšená o 20.-Kč/den. Zodpovídá pí. D. Balabánová.
 2. Pro pokoje č. 1-3 je k dispozici společná kuchyň v přízemí, pro pokoje č. 4-5 společná kuchyň v podkroví. Obě tato zařízení jsou vybavena plynovými sporáky, elektrickými chladničkami a uzamykatelnými skříňkami s nádobím a na potraviny pro každý pokoj zvlášť. Pokoj č. 6 má vlastní plynový sporák, lednici a nádobí. Přenášení nádobí není dovoleno!!! NENECHÁVEJTE ŽÁDNÉ VLASTNÍ NÁDOBÍ!!
 3. Přidělený pokoj a skříň s nádobím udržujte v naprostém pořádku a dbejte o čistotu ve společně užívaných prostorách chaty.
  Úklid v místnosti si musí provádět rekreanti sami!!!!
 4. Při vytápění koupelny, kuchyně a pokoje č. 6 dbejte zvýšené opatrnosti a úspornosti.Používání vlastních elektrických spotřebičů (např.pekárna, sušička na houby apod.) nutno při příjezdu nahlásit správcové - za poplatek.
 5. Zbytečně neplýtvejte vodou, je určená pro všechny rekreanty. (Pračka neslouží rekreantům).
 6. Zákaz přemísťování nábytku - hrozí poškození lina!
 7. Popelnice slouží pouze na popel, ostatní odpadky je nutno vynášet do kontejnerů, které jsou umístěny na návsi.
 8. K parkování motorových vozidel používejte pouze vyhrazený prostor před zadním vchodem chalupy vlevo. Nevjíždět k hornímu vchodu - zavazadla těch pár kroků navíc unesete a nezničíte zbytečně louku.
 9. Je zakázáno překročit povolený počet osob na pokojích, než je ujednáno v ubytovacím poukazu! Pokud by se při namátkové kontrole zjistil jiný počet rekreantů, než je uvedeno na ubytovacím poukazu, bude z této skutečnosti vyvozen finanční postih!
 10. V celém objektu je zakázáno kouření.
 11. Platí zákaz pobytu domácích zvířat v rekreačním středisku!
  Ve výjimečných případech:
  • je nezbytné nahlásit předem, poté získat povolení od ostatních rekreantů
  • je samozřejmý úklid po svých miláčcích i v okolí chalupy
  • je účtován poplatek 100,- Kč/den
 12. V době od 22:00 do 6:00 hod. dodržujte noční klid.
 13. Rekreanti jsou povinni uhradit vzniklé škody na majetku (vybavení, nádobí atd.), pokud k nim dojde. Tuto skutečnost nahlásí správcové a zapíší do návratky.
 14. Po skončení pobytu ukliďte a uvolněte pokoj do 10.00 hod. Správcová střediska zkontroluje úklid, nádobí, převezme lůžkoviny, klíče a podepíše návratku.
 15. Podepsanou návratku je NUTNÉ odevzdat p. Mrskošové do 14ti dnů po skončení pobytu.
 16. Při porušení jakéhokoliv zákazu, nebude příští pobyt umožněn.


Přejeme Vám příjemný pobyt!

ZO VOS PdF MU


Provozní řád ke stažení zde (.doc)