•  
 

Informace ohledně rezervací a plateb za RS Březiny

Rezervaci ubytování na RS Březiny a výdej ubytovacích poukazů

Jitka Mrskošová
Ústřední knihovna PdF MU,
Poříčí 31 a

Kontakt

tel: 549 49 3982
E-mail: mrskosova@ped.muni.cz

Před nástupem na rekreaci si musí každý vyzvednout Ubytovací poukaz a Návratku. Bez těchto formulářů nebude umožněn pobyt na RS Březiny.

Platba za pobyt na RS Březiny

převodem -

v tomto případě nutno přinést pouze Návratku, na jejímž základě bude určena částka k proplacení. Jako variabilní symbol se uvede číslo poukazu.

Česká spořitelna, a. s.
č.ú. 135 185 93 99
kód banky 0800


osobně -

J. Mrskošové nutno doručit neodkladně po skončení pobytu Návratku + platbu v hotovosti

Jitka Mrskošová
Ústřední knihovna PdF MU,
Poříčí 31 a

Kontakt

tel: 549 49 3982
E-mail: mrskosova@ped.muni.cz

    V obou případech musí být Návratka podepsána správcovou RS Březiny – paní Dagmar Balabánovou.