•  
 

Kulturní akce

Vstupenky do divadel

Vstupenky na divadelní představení zajišťuje PhDr. Blanka Knopová, CSc.
e-mail: knopova@ped.muni.cz
tel: 549 49 5039
Poříčí 31
603 00  Brno

Kulturní akce pro seniory

Akce pro seniory zajišťuje Bc. Jitka Mrskošová
e-mail: mrskosova@ped.muni.cz
tel: 549 49 3982
Poříčí 31 a
603 00 Brno