•  
 

Standardní tiskařské služby

Veškeré standartní tiskařské služby se nakupují prostřednictvím žádanek v systému Inet MU.

Prvním krokem při nákupu je vyhledání konkrétní služby v katalogu Inet MU. V sekci Kategorie zvolíte položku Tiskařské služby a v tabulce níže najdete konkrétní službu. Pro jednodušší vyhledávání můžete použít okénko Název, kde zadáte hledaný výraz a dáte jej vyhledat.

V případě, že v katalogu konkrétní služba není, kontaktujte manažera veřejných zakázek. V případě, že zde konkrétní komodita je, kontaktujte vedoucí edičního centra, která vám pomůže s PODROBNOU specifikací předmětu zakázky.

V případě, že konkrétní předmět naleznete, založte žádanku prostřednictvím pověřené osoby za vaši katedru/oddělení. S žádostí o přidání pověřených osob se obracejte na manažera veřejných zakázek.

Při nákupu přes DNS je žádoucí z důvodu časové náročnosti nákup plánovat několik měsíců předem. V případě plánování nákupu z různých operačních programů je nutností na tuto skutečnost pomýšlet již při sestavování žádosti. Aktuální informace o trvání od samotné objednávky až po plnění naleznete v sekci Harmonogram fází a období Inet MU.

Po vysoutěžení komodity přijde pověřeným osobám el. poštou upozornění na nepotvrzenou objednávku (toto upozorňování je třeba mít aktivované v systému Inet MU). Poté je potřeba prostřednictvím systému Magion vyhledat danou objednávku – DNS objednávky rozpoznáte podle sloupce zak. číslo, ve kterém je zkratka DNS. Objednávku je tedy třeba zkontrolovat a prostřednictvím tlačítka Proces FK předat k finanční kontrole. Nyní už můžete očekávat fakturu se zbožím.