•  
 

Standardní kancelářský nábytek

Požadavky nákupu shromažďuje manažer veřejných zakázek zakázek PdF MU a ten také zadává do DNS výběrové řízení na příslušnou komoditu.

Zakázka se vypisuje prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a postupnou realizaci zakázky lze sledovat na adrese: https://zakazky.muni.cz/dns_display_5.html.

Standardní kancelářský nábytek je v současnosti jediná komodita, jejíž vysoutěžení v DNS zůstává v kompetenci fakulty.