•  
 

Hostování webů na serveru Pedagogické fakulty

V případě že máte zájem hostovat webové stránky, které mají vztah k fakultě na webovém serveru fakulty, platí pro ně toto:

Co nabízíme:

 • doménu 4. úrovně (nazev.ped.muni.cz) nebo složku (www.ped.muni.cz/nazev)
 • webový server IIS s podporou hezkých url (rewrite), s možností vlastní úpravy konfigurace (soubor web.config nebo domluvou), podpora všech základních SEO funkcí a optimalizace rychlosti
 • aktuálně podporované verze PHP s aktivní OPCache
 • MySQL 5.5
 • aktuální verzi administrativního rozhraní phpMyAdmin pro správu databáze
 • možnost změny přiděleného hesla
 • velmi rychlou databázi/cache Redis (alternativa memcached)
 • zabezpečený přístup na server přes protokol WebDAV nebo FTPS (název serveru: hyperion)
 • chybový výstup PHP do souboru v kořenové složce webu
 • automatické zálohování
 • automatickou antivirovou kontrolu nahrávaných souborů

Co požadujeme:

 • Uvedení informace na webu o tom, že server je hostován na serveru Pedagogické fakulty MU a uvedení odkazů na výchozí web fakulty a MU.
 • Odpovědnost za obsah a technickou funkčnost po celou dobu životnosti webu (např. opravy nefunkčních odkazů).
 • V případě dynamických stránek - zachování kompatibility s aktuálními podporovanými verzemi serverového softwaru - především PHP po celou dobu životnosti webu.
 • V případě dynamických stránek - HTTP hlavička "Last-Modified" musí obsahovat datum poslední změny obsahu stránky.
 • V případě použití redakčního systému - pravidelné instalace bezpečnostních záplat.
 • V případě použití cookies musí mít uvedeny správnou doménu a cestu (např. není možné nastavovat cookies pro doménu ".ped.muni.cz" nebo ".muni.cz").
 • Přístupnost webu podle standardu WCAG 2.0 level A.
V případě že stránky na základě nesplnění požadavků budou nefunkční do té míry, že by poškozovaly dobré jméno fakulty nebo univerzity, mohou být bez předchozího varování zablokovány nebo odstraněny.

Jak požádat:

 • Žádost musí mít písemnou podobu, nejlépe e-mailem na adresu webmaster zavináč ped.muni.cz.
 • Žádost musí mít jasně identifikovatelného odesílatale, např. být odeslána z univerzitní nebo fakultní zaměstnanecké e-mailové adresy.
 • Žádost musí obsahovat návrh požadované adresy webu (např. projekt123.ped.muni.cz nebo www.ped.muni.cz/projekt123).
 • Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, učo (pokud je) a e-mail osoby (nebo osob), které mají být zaslány přístupové údaje k webu. Přístupové údaje nesmějí být sděleny další osobě. V případě nutnosti přístupu pro více osob budou zaslány každé zvlášť.
 • Žádost musí obsahovat tyto informace pro interní evidenci:
  • osobu odpovědnou za obsah webu
  • osobu odpovědnou za technickou realizaci a funkčnost webu
  • datum do kterého má být web udržitelný v provozu, pokud je stanoveno
 • V případě požadavku na účet do databáze musí žádost obsahovat jméno a verzi plánovaného redakčního systému nebo základní informaci o použitých skriptech (autor, systémové požadavky).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF