•  
 

MŠMT

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)


Vyhlášení: březen
Uzávěrka podání návrhu projektu: duben
Délka trvání projektu: 1 rok

Návrh projektu podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysoké školy je možné podat v tematických okruzích:
  • Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
  • Poradenská a informační centra
  • Vysokoškolské knihovny
  • Inovace studijních předmětů (inovace předmětů stávajících studijních programů; tvorba nového předmětu stávajících studijních programů; pobyty zahraničních hostujících profesorů vedoucí k inovaci předmětu; podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům českých vysokých škol)
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

+ další programy http://www.msmt.cz/dotacni-programy

Aktion

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu

podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&