•  
 

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz

Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html

Literární projekty

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html

Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html

Kulturní aktivity zdravotně postižených seniorů

https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html