•  
 

Jihomoravský kraj

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Podpora projektů v oblasti kultury

  1. různorodé formy kultury, kulturní akce, zachování a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti,
  2. rozvoj neprofesionální kultury v regionech,
  3. péče o tradice a folklor v Jihomoravském kraji,
  4. vydavatelská činnost se vztahem k Jihomoravskému kraji, jeho obyvatelům či jeho jednotlivým oblastem,
  5. zájmová umělecká činnost,
  6. estetická výchova dětí a mládeže,
  7. zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví Jihomoravského kraje v České republice a v zahraničí.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2048-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece.aspx