•  
 

Grantová agentura České republiky

https://gacr.cz/

Vyhlášení: březen
Uzávěrka podání návrhu projektu: duben

Návrh vědeckého projektu je možné podat v těchto oborech základního výzkumu:

  • lékařské a biologické vědy,
  • společenské a humanitní vědy,
  • technické vědy,
  • vědy o neživé přírodě,
  • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.