•  
 

Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě.
Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Typy projektů

Malé granty – krátkodobé, do 6 měsíců, max. 6 000 EUR

Uzávěrky přihlášek vždy 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12.
Podrobné informace a termíny

Standardní granty – dlouhodobé, do 12 měsíců, 6 001 EUR a více

Uzávěrky přihlášek vždy 15.3. a 15.9.
Podrobné informace a termíny

Malé a standardní projekty financované z MVF musí patřit do jedné z následujících kategorií:

  • Kulturní spolupráce
  • Vědecký výzkum a mobility výzkumníků
  • Vzdělávání
  • Mobility mládeže
  • Příhraniční spolupráce
  • Podpora turismu

Strategické granty – na podporu dlouhodobých projektů, zahrnujících všechny čtyři země Visegrádské skupiny
Podrobné informace a termíny

Univerzitní granty – na rozvoj nových studijních programů (v jakémkoliv jazyce), vztahujících se k zemím V4
Podrobné informace a termíny

Flexibilní granty – projekty na podporu demokratizačních a transformačních procesů ve vybraných zemích, zejména nečlenských států EU (východní Evropa, Balkán, jižní Kavkaz)
Podrobné informace a termíny