•  
 

Tempus IV

Tempus IV (2007–2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol.

Cílem programu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie.

Aktivity

Tempus IV podporuje tři typy aktivit:

  • Společné projekty (tzv. Joint Projects ; projekty partnerství mezi vysokoškolskými institucemi z EU a z partnerských zemí, jejichž cílem je výměna znalostí a postupů a které usilují o zlepšení situace ve vysokoškolských institucích v jedné nebo ve více partnerských zemích)
  • Strukturální opatření (tzv. Structural Measures; projekty, které si kladou za cíl zlepšení vysokoškolského systému jako celku v jedné nebo ve více partnerských zemích)
  • Doplňkové aktivity (tzv. Accompanying Measures; jedná se o diseminační a informační aktivity zaměřené např. na identifikaci a využití příkladů dobré praxe)

Společné projekty a strukturální opatření mohou mít formu

  • národního projektu (tj. projektu, který zahrnuje instituce z pouze jedné partnerské země a který respektuje národní priority dané země stanovené aktuální výzvou)
  • mnohonárodního projektu (tj. projektu, který zahrnuje instituce z alespoň dvou partnerských zemí a který respektuje priority společné pro všechny zapojené partnerské země a stanovené aktuální výzvou)

Projekty v rámci programu Tempus IV mohou řešit následující témata

  • reforma učebních osnov (např. modernizace učevních osnov v souvislosti se zaváděním ECTS, 3-stupňového systému vysokoškolského vzdělávání...)
  • reforma řízení vysokých škol (např. zajištění kvality, služby studentům, rozvoj mezinárodních vztahů, rovný přístup k vysokoškolskému vzdělávání...)
  • vysokoškolské vzdělávání a společnost (např. vzdělávání pedagogů, rozvoj vztahů s podniky, vzdělávání úředníků státní správy, rozvoj celoživotního vzdělávání, soustava kvalifikací...)

Hledání partnerů