•  
 

Comenius

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Ve Výzvě 2012 jsou do programu zapojeny tyto země

 • 27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EEA/EFTA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
 • kandidátské země: Turecko, Chorvatsko

Typy aktivit

 • Individuální mobility, které mohou zahrnovat:
  • Mobility žáků/studentů a učitelů (např. výměny učitelů, studijní návštěvy ředitelů, výměny studentů)
  • Účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další pedagogické pracovníky působící v oblasti školního vzdělávání
  • Studijní a přípravné návštěvy pro mobility, partnerství škol, centralizované projekty nebo tematické sítě
  • Asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele
 • Podpora spolupráce mezi:
  • školami, se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol)
  • organizacemi zodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Partnerství Comenius Regio)
 • Centralizované multilaterální projekty zaměřené na:
  • rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvorby nových výukových metod a materiálů
  • výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace nebo poradenství pro studenty, učitele a další osoby, na které se vztahuje program Comenius
  • vytváření, propagace a šíření nových kurzů pro učitele
 • Centralizované tematické sítě zaměřené na:
  • rozvoj vzdělávání v tematické oblasti, ve které působí
  • získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů
  • poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti
  • analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání
 • Další aktivity/iniciativy zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius, např. eTwinning („Doprovodné aktivity")

Typy projektů

Hledání partnerů