•  
 

7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU

Sedmý rámcový program výzkumu a technologického rozvoje je základní nástroj EU pro financování výzkumu v Evropě, který platí od roku 2007 do roku 2013.

RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného výzkumu.

Spolupráce

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energie
 • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Společenskoekonomické vědy a humanitní obory
 • Bezpečnost
 • Vesmír

Myšlenky

 • Oblast hraničního výzkumu

Lidé

 • Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“
 • Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia
 • Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami
 • Mezinárodní rozměr – stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty
 • Ceny udělované v oblasti excelence

Kapacity

 • Výzkumné infrastruktury
 • Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků
 • Regiony znalostí
 • Výzkumný potenciál
 • Věda ve společnosti (http://www.fp7.cz/veda-ve-spolecnosti-science-in-society/) – usiluje o překlenutí rozdílů mezi vědeckými odborníky a osobami
 • bez formálního vědeckého vzdělání a o podporu náklonnosti k vědecké kultuře u široké veřejnosti. Některé z těchto iniciativ jsou proto cíleny na stimulování zájmu mladých lidí o vědu a zvýšení vědecké vzdělanosti na všech úrovních
 • Podpora soudržného vývoje politik výzkumu
 • Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce
 • Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti
 • Energie uvolněná při jaderné syntéze – ITER
 • Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření

Aktuálně otevřené výzvy

ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

Vyhledávání partnerů

www.fp7.cz/partner-search/