•  
 

Číselník zakázek

Číslo Název zakázky Pracoviště Vedoucí zakázky
1001 Studijní oddělení 419913 Šimík Petr, Mgr. 
1002 Přijímací řízení 419913 Šimík Petr, Mgr. 
1003 Výročí, tituly 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1004 Pedagogické praxe 419900 Foltová Denisa, DiS.
1005 Energie 419880 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1006 Opravy a údržba 419880 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1007 Náklady služební auta 419880 Bónová Jitka, Mgr. 
1008 Pěvecký sbor MU 412100 Košut Michal, prof. , Ph.D.
1009 Přihlášky - krátkodobé kurzy 419913 Šimík Petr, Mgr. 
1010 Doktorská stipendia 419917 Florková Hana, Mgr. 
1011 DSP na PdF MU 41* Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D., M.Ed.
1012 Příplatky za vedení 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1013 Pronájem 419880 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1014 Úklidová služba a ostraha 419880 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1015 DSP poplatky příjmací řízení 419917 Florková Hana, Mgr. 
1016 Drobné příjmy ÚK 419840 Foltánová Monika, Mgr. 
1018 zákonné pojištění  419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1019 Rigorózní řízení 41* Florková Hana, Mgr. 
1020 MTB Camp 412200 Trávníček Marek, Mgr. 
1021 Nabíjení ISIC karet, frankovací stroj 419900 Šplíchal Jan, Mgr. 
1022 Habilitace 41* Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D., M.Ed.
1023 Akademický senát 419900 Vrubel Martin, Mgr. , Ph.D.
1024 Výpočetní technika 419900 Kryzan Otto, PaedDr. 
1025 Kompenzace zvýšení ak. kvalifikace 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1026 Pěvecký sbor KHV 412100 Sedláček Marek, doc. PhDr. , Ph.D.
1027 Výstavní činnost 412400 Kamenický Petr, Mgr. 
1029 Zelený bonus E.ON 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1030 Fond odměn fakulty 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1031 náhrady 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1032 Centralizovaná rezerva 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1034 Celofakultní NIV 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1035 Vydávání publikací 41* Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D., M.Ed.
1037 stravenky EXIT GROUP 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1041 Kurz výchovného poradenství 411200 Beran Jan, PhDr. , Ph.D.
1042 Přípravný kurz k přijímací zk. na MU 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
1043 Entrepreneurship: pdopora podnikavosti  411100 Nehyba Jan, Mgr. Bc. , Ph.D.
1044 Podílové fondy-kurz finanční-CŽV 412900 Hrbáček Jiří, doc. Ing. , Ph.D.
1046 Výstavní činnost 412400 Horáček Radek, prof. PaedDr. , Ph.D.
1047 Netradiční pohybové aktivity pro děti  412200 Janošková Hana, PaedDr. , Ph.D.
1048 Dětský aqua aerobic a hrátky ve vodě  412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1050 Časopis Komenský 419917 Foltánová Monika, Mgr. 
1051 CŽV-studium na kat. spec. ped. 413200 Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
1052 CŽV-doplňující studium mistři 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
1053 CŽV doplňující studium vych. 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
1054 Rozvoj čtenářské gramotnosti CŽV 412500 Tušková Jana Marie, doc. PhDr. , Ph.D.
1055 Počítačový kurz pro úplné začátečníky 412900 Hrbáček Jiří, doc. Ing. , Ph.D.
1056 Vodní turistika - CŽV, TV 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1057 Poplatky za přijímací řízení CŽV 419918 Karlišová Jitka, Mgr. 
1058 Psychomotorika MŠ a 1. stupeň ZŠ 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1059 Lyžařský kurz: Od základů po carving 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1060 CŽV-studium na kat.čes. jazyka a literat 412500 Tušková Jana Marie, doc. PhDr. , Ph.D.
1061 CŽV studium na kat. AJ 412700 Hanušová Světlana, doc. Mgr. , Ph.D.
1062 CŽV na kat. tech. a inf. výchovy 412900 Hodis Zdeněk, Ing. , Ph.D.
1063 CŽV studium na kat. dějepisu 411500 Mihola Jiří, Mgr. , Ph.D.
1064 CŽV-studium na kat. franc.jazyka 413100 Bakešová Václava, doc. Mgr. , Ph.D.
1065 CŽV Ruský jazyk 411400 Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
1066 CŽV - studium  chemie 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
1067 CŽV studium na kat. matematiky 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
1068 CŽV studium na katedře německého jazyka 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
1069 CŽV - studium na kat. občan. výchovy 412600 Štěrba Radim, PhDr. Mgr. , Ph.D., DiS.
1070 CŽV - Přípravný kurz NJ, AJ 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
1071 CŽV studium na kat. výtvarné výchovy 412400 Horáček Radek, prof. PaedDr. , Ph.D.
1072 CŽV studium na kat. geografie 411900 Hofmann Eduard, doc. PaedDr. , CSc.
1073 Asistent pedagoga 2 413400 Štěpařová Ema, Mgr. , Ph.D.
1074 Dyslexia for Teachers of English DVPP 412700 Hanušová Světlana, doc. Mgr. , Ph.D.
1075 Kurz RJ 411400 Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
1076 CŽV studium na katedře fyziky 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
1077 Výslovnost angličtiny - CŽV 412700 Headlandová Kalischová Irena, Mgr. , Ph.D.
1078 DAP informatika 412900 Vybíral Petr, Mgr. 
1079 Osobnostně sociální a dram. výchova 413400 Remsová Lenka, MgA. , Ph.D.
1081 fakulta mimorozpočtové zisk 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1082 Platba účastníků CŽV  DE-ZE,  DE-OV 411500 Mihola Jiří, Mgr. , Ph.D.
1083 Profesní němčina pro dospělé 413000 Marečková Pavla, Mgr. , Ph.D.
1084 Komunikační a org. schopnosti  412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
1085 Praktická cvičení čeština-kurz 412500 Tušková Jana Marie, doc. PhDr. , Ph.D.
1086 Ediční činnost  DPH 419917 Foltánová Monika, Mgr. 
1087 Psychomotorika pro předškol. věk dítěte 412200 Jonášová Daniela, Mgr. 
1088 Psychomotorika pro ZŠ 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1089 Arteterapie-speciální výtvarná výchova 412400 Stehlíková Babyrádová Hana, doc. PaedDr. , Ph.D.
1090 Pálkovací hry pro 1. stupeň 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1091 Kurz základního bruslení 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1092 Revalidační známky 419913 Šimík Petr, Mgr. 
1093 Zimní výcvikový kurz 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1094 Forum bohemicum XXXII  412500 Tušková Jana Marie, doc. PhDr. , Ph.D.
1095 Cizojazyčné programy 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
1096 Úvodní kurz německého jazyka 413000 Wagner Roland Anton, M.A., Ph.D.
1097 Pedagogické asistenctví ČJ-OV, DE,RJ,ZSV 412500 Tušková Jana Marie, doc. PhDr. , Ph.D.
1098 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 412000 Havel Jiří, doc. Mgr. , Ph.D.
1099 Učitelství pro MŠ 412000 Havel Jiří, doc. Mgr. , Ph.D.
1101 Studium v obl. ped. věd 411100 Kratochvílová Jana, doc. Mgr. , Ph.D.
1102 Sebeobrana je hra pro děti i dospělé 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1103 Psychomotorika pro děti I. 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1104 Archeologický výzkum Znojmo 419900 Klíma Bohuslav, doc. PhDr. , CSc.
1105 Revize+služby 419880 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1106 Knižní fond 419840 Foltánová Monika, Mgr. 
1107 Elektronické informační zdroje 419840 Foltánová Monika, Mgr. 
1109 Tanční a pohyb. výchova pro děti I. 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1110 režie fakulty 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1111 Běžný provoz 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1112 Celouniverzitní aktivity - odpisy 410000 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1114 Angličtina ve sportu 412200 Vlček Petr, PhDr. Mgr. , Ph.D.
1115 Aktivizující výukové metody 411100 Neužilová Vladimíra, PhDr. 
1116 Psychomotorika pro děti II. 412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
1117 Tvořivost jako cesta 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
1118 VISK  Rozvoj souborného katalogu CASLI 419840 Foltánová Monika, Mgr. 
1119 CŽV Asistent pedagoga 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
1120 Skupinová dynamika a kooperativní učení 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
1121 101 otázek pro němčináře 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
1122 Jak vést hodinu v cílové jakzyce 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
1123 Využití informačníchtechnologií ve výuce 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
1124 Aktivizace dětí předškolního věku 412200 Janošková Hana, PaedDr. , Ph.D.
1125 Country tance pro 1. stupeň ZŠ 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1126 Cvičím pro zdraví a baví mě to 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1127 Společenský a lidový tanec pro 1. stupeň 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1128 HUdební výchova pro střední školy 412100 Sedláček Marek, doc. PhDr. , Ph.D.
1129 CŽV-Inkluzivní vzdělávání 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
1130 Švihadlo tradičně i netradičně 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1131 Společné vzdělávání v TV 412200 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
1132 Vyúka mat. na 1. st. se spec. poruchami 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
1133 Vyúka mat. na 2.st. se spec. poruchami 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
1134 Vyúka mat. na 1.st. pro mat. nadané žáky 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
1135 Vyúka mat. na 2.st. pro mat. nadané žáky 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
1136 CŽV Migrace 412600 Goňcová Marta, doc. PhDr. , CSc.
1137 CŽV - Jak lépe rozumět žákům 412600 Štěrba Radim, PhDr. Mgr. , Ph.D., DiS.
1138 Nová témata v etické výchově-CŽV 412600 Štěrba Radim, PhDr. Mgr. , Ph.D., DiS.
1139 Zážitkový kurz - AJ 412700 Suchý Jaroslav, Mgr. 
1140 Vzdělávací kurzy 419918 Karlišová Jitka, Mgr. 
1141 Edupreneurship - CŽV 411100 Kratochvílová Jana, doc. Mgr. , Ph.D.
1142 ADHD a poruchy autistického spektra-CŽV 411200 Mareš Jan, Mgr. et Mgr. , Ph.D.
1143 Pohybové aktivity zážitkem-CŽV 412200 Trávníček Marek, Mgr. 
1144 Dětský koutek 412000 Grůzová Lucie, Mgr. et Mgr. 
1150 Zavedení studia apl.behaviorální analýzy 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
1151 F - Podpora dostudování stud. Spec.pedag 41* Kroča David, PhDr. , Ph.D.
1154 Fond vzd. politiky 41* Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
1155 Fond vzd. politiky ll 41* Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
1186 MUNI POINT 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1196 MUNI 4.0 41* Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
1362 ČRA-Podpora rozvoje školství na Ukrajině 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
1372 ČRA-Progresivní vedení univerzity (UKR) 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
1542 Podpora vědy, výzkumu a dokt. studia 41* Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D., M.Ed.
1543 Podpora vnějších vztahů a ediční čin. 41* Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
1544 Podpora strategie a internacionalizace 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
1545 Podpora bak. studia a přijímacího řízení 412100 Richter Vladimír, doc. Mgr. 
1546 Podpora magisterského studia a CŽV 412500 Kroča David, PhDr. , Ph.D.
1666 Penzijní připojištění ze soc.fondu 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1777 Tvorba sociálního fondu * Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1888 Penzijní připojištění mimo SF hl.čin. 410000 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
1921 Dotační odpisy 410000 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
2017 GAČR-Terénní výuka 411900 Hofmann Eduard, doc. PaedDr. , CSc.
2018 GAČR-Strategie řízení třídy 411100 Vlčková Kateřina, doc. Mgr. et Mgr. , Ph.D.
2019 GAČR-Vizuální geografická informace 413600 Knecht Petr, doc. Mgr. , Ph.D.
2021 GA - Persvaze v anglickém a čs.diskurzu 412700 Dontcheva-Navrátilová Olga, doc. Mgr. , Ph.D.
2022 GA Profesní vidění učitelů AJ v/po akci 413600 Minaříková Eva, Mgr. , Ph.D.
2023 GA - Diverzifikace předškolního vzděl. 413500 Jarkovská Lucie, Mgr. , Ph.D.
2024 GA - Pojetí geografie a geogr. vzděláván 411900 Knecht Petr, doc. Mgr. , Ph.D.
2200 Vliv metod kartografické vizualizace 411900 Svatoňová Hana, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
2201 GAMU Prameny novověké vědy 411600 Durnová Helena, Mgr. , Ph.D.
2221 TAČR - Systém terénní výuky pro ZŠ 411900 Mísařová Darina, Mgr. , Ph.D.
2617 H2020 - ISOTIS 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
2801 FR Vytvoření dvou předmětů pro učitele M 411600 Fajmon Břetislav, RNDr. , Ph.D.
2802 FR Implementace testové baterie  412200 Vrbas Jaroslav, Mgr. , Ph.D.
2803 FR Hudba ve výuce jazyka on-line 412700 Dobrovolná Alena, PhDr. , Ph.D.
2804 FR Vybrané kapitoly z německé syntaxe 413000 Peloušková Hana, PhDr. , Ph.D.
2805 FR Environmentální výchova pro bud. ped. 411100 Horká Hana, doc. PaedDr. , CSc.
2806 FR Interaktivní podpora výuky RJ 411400 Truhlářová Oxana, Mgr. Bc. , Ph.D.
2807 FR Tvorba profesního portfolia 412000 Syslová Zora, PhDr. , Ph.D.
2808 FR Inovace předmětů Biologie člověka 412200 Slaná Reissmannová Jitka, PhDr. Mgr. , Ph.D.
2809 FR Individualizace v primárním vzděláván 412000 Vystrčilová Petra, Mgr. , Ph.D.
2810 FR Multimediální výuková e-publikace 412000 Šeráková Hana, Mgr. , Ph.D.
2811 FR Odborníci z praxe o aktuálních otázk. 412500 Lollok Marek, Mgr. et Mgr. , Ph.D.
2812 FR Inovace předmětů Pěstitelské práce 412300 Frýzová Iva, Mgr. 
2813 FR Inovace matematické složky přípravy  411600 Nováková Eva, Mgr. , Ph.D.
2814 FR Multimediální studijní opora pro stud 412200 Janošková Hana, PaedDr. , Ph.D.
2815 FR Příprava anglických kurzů Fundamental 412300 Jančová Martina, Mgr. , Ph.D.
2816 FR Inovace předmětu Technika 412900 Hodis Zdeněk, Ing. , Ph.D.
2817 FR Tvorba nových předmětů Základy pedago 411100 Kratochvílová Jana, doc. Mgr. , Ph.D.
2818 FR Transakční analýza pro začínající ... 413400 Soják Petr, Mgr. , Ph.D.
2819 FR Projektová výuka neživé přírody 412300 Štelcl Jindřich, doc. RNDr. , CSc.
2820 FR Inovace vybraných předmětů studijních 412300 Čeplová Natálie, Mgr. , Ph.D.
2821 FR Studijní materiály pro předměty Vývoj 413100 Schejbalová Zdeňka, PhDr. , Ph.D.
2822 FR ČS koncept 70. let 412400 Kamenický Petr, Mgr. 
2823 FR Sociálně senzitivní formy umění 412400 Rozbořil Blahoslav, Mgr. , Ph.D.
2824 FR An Introduction to Narratology 412500 Sládek Ondřej, PhDr. , Ph.D.
2825 FR Education in Diverse Society 413400 Sedláková Markéta, Mgr. et Mgr. 
2826 FR Inovace metodických a studijních mate 412300 Frýzová Iva, Mgr. 
4001 Fond stipendijní 419900 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
4014 Brno-konference on lingustik 2016 412700 Dontcheva-Navrátilová Olga, doc. Mgr. , Ph.D.
4015 časopis Discourse Interaction 412700 Dontcheva-Navrátilová Olga, doc. Mgr. , Ph.D.
4024 DAR-KRJ-kurz RJ 411400 Kudrjavceva Malenová Eva, Mgr. , Ph.D.
4026 Dar  - vlastní jmění 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
4027 Dar  - KRJ 411400 Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
4029 Koncepce a realizaci seminářů ČSI 413600 Najvar Petr, Mgr. , Ph.D.
4030 Outdoors in Czechia  Moravec 2018-LŠ 412200 Trávníček Marek, Mgr. 
4052 Dar-katedra VV 412400 Kamenický Petr, Mgr. 
4060 Curriculum and Teaching in Physical Educ 411900 Svobodová Hana, RNDr. , Ph.D.
4062 Dětská univerzita 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
4063 Noc vědců 412800 Sládek Petr, doc. RNDr. , CSc.
4064 Dar-děkanát 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
4065 Práce v zahradě 412300 Ševčíková Kateřina, Mgr. 
4750 Čerpání sociál. fondu - dodanění stravné 410000 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
4760 Fond provozních prostředků 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
4761 Dofinancování projektu MUNI 4.0 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
5018 Praxe studentů Jedovnice (dotace fak.) 411900 Hofmann Eduard, doc. PaedDr. , CSc.
5030 Škola jako prostor jazyků - AKTION 413600 Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D., M.Ed.
5031 Škola, kde jsem člověkem II - AKTION 413400 Gulová Lenka, Mgr. , Ph.D.
5035 Ilya Yerashevich - zahr.student 419913 Fajmonová Radka
5036 AKTION - Místo pro němčinu 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
5045 Služby 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
5055 Erasmus+  412700 Headlandová Kalischová Irena, Mgr. , Ph.D.
5059 Erasmus + 413200 Martinec Ivo, PaedDr. , CSc.
5077 Erasmus + 413500 Procházková Lucie, PhDr. Mgr. , Ph.D.
5078 Erasmus + 413200 Kopečný Petr, PhDr. Mgr. , Ph.D.
5079 Erasmus + 413500 Procházková Lucie, PhDr. Mgr. , Ph.D.
5080 Erasmus + 413100 Bakešová Václava, doc. Mgr. , Ph.D.
5081 Erasmus + 412900 Strach Jiří, doc. Ing. , CSc.
5082 Erasmus + 412900 Hrbáček Jiří, doc. Ing. , Ph.D.
5100 Visegrad - Inkluzivní vzdělávání v konte 412000 Havel Jiří, doc. Mgr. , Ph.D.
5190 Týden výtvarné kultury 412400 Horáček Radek, prof. PaedDr. , Ph.D.
5204 Erasmus+ ITE-Integration through Educat. 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
5205 Erasmus+ ES 413500 Vaďurová Helena, PhDr. Mgr. , Ph.D.
5206 ERASMUS+   GoodStart to School GSS 412000 Syslová Zora, PhDr. , Ph.D.
5207 Erasmus+ DARE 413500 Vrubel Martin, Mgr. , Ph.D.
5208 Erasmus+ FEPDIS (TR) 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
5209 E+  STAND UP AGAINST BULLYING (TR) 413500 Pančocha Karel, doc. PhDr. , Ph.D.
5210 E+ STAR koordinátor 41* Zámečníková Dana, PhDr. Mgr. , Ph.D.
5211 E+ Towards Gender Sensitive Educ. koord. 413400 Remsová Lenka, MgA. , Ph.D.
5212 Erasmus+ ENGaGE (HU) 413000 Janíková Věra, prof. PhDr. , Ph.D.
5257 Erasmus+ DARE - SPOLUÚČAST PdF 413500 Vrubel Martin, Mgr. , Ph.D.
5401 INTERREG Památky světového dědictví UNES 411900|412300 Lněnička Libor, Mgr. Ing. , Ph.D.
5402 INTERREG  41* Novák Svatopluk, doc. RNDr. , CSc.
5522 OPVVV - Škola pro všechny UJEP 41* Pipeková Jarmila, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
5523 OPVVV EDUFORUM-Kompetence_oborovych_did 41* Svatoňová Hana, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
5524 OPVVV Podpora pregramotností v předškoln 41* Syslová Zora, PhDr. , Ph.D.
5525 OPVVV Zv.kvality vzdělávání žáků,rozvoje 41* Knecht Petr, doc. Mgr. , Ph.D.
5526 OP VVV - Vzdělávání 2.0 41* Lesňák Slavomír, Mgr. , PhD.
5527 OPVVV Kvalita v inkluzi žáků se SVP 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
5528 OPVVV Pregraduální vzdělávání 41* Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
5529 OPVVV PRIM 41* Hodis Zdeněk, Ing. , Ph.D.
5530 OPVVV DIGIGRAMOTNOST Pha 41* Koryčánková Simona, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D.
6019 I-Podpora přípravy projektů do OP 41* Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
6184 Příspěvek IP 2017 41* Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
6551 Uznatelné výdaje projetu SIMU+ 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
6552 Nepřímé výdaje projektu SIMU+ 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
6553 5% spoluúčast na uznatelných nákl. SIMU+ 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
6554 neuznatelné výdaje SIMU+ 41* Vítková Marie, prof. PhDr. , CSc.
8001 Velkoplošný tisk 412400 Kamenický Petr, Mgr. 
8002 Automaty Cafe Nuovo 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
8004 Automaty Drinkmatic-nájem 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
8005 ples fakulty 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
8006 Coca-Cola Bevarages CŘ-nápoj automaty 419900 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
9490 Multifunkční vzděl.centrum PdF 410000 Němcová Daniela, Mgr. Ing. 
9888 Tvorba FRIMu ze zůstatkové ceny 410000 Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
9995 FRIM - převod mezi HS 41* Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
9998 Pořízení investic mimo Program 41* Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.
9999 Tvorba FRIMu podíl z nedotačních odpisů 410000 Němec Jiří, doc. PhDr. , Ph.D.