•  
 

Číselník pracovišť

Číslo pracoviště Název pracoviště
411100
411200
411400
411500
411600
411900
412000
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900
413000
413100
413200
413400
413500
413600
419396
419840
419880
419900
419912
419913
419914
419917
419918
419920
Katedra pedagogiky
Katedra psychologie
Katedra ruského jazyka a literatury
Katedra historie
Katedra matematiky
Katedra geografie
Katedra primární pedagogiky
Katedra hudební výchovy
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Katedra biologie
Katedra výtvarné výchovy
Katedra českého jazyka a literatury
Katedra občanské výchovy
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
Katedra technické výchovy
Katedra německého jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Institut výzkumu školního vzdělávání
Oddělení CJV na PdF
Ústřední knihovna
Technicko-provozní oddělení
Děkanát
Personální oddělení
Studijní oddělení
Ekonomické oddělení
Oddělení pro výzkum,vývoj a vnější vztahy
Centrum celoživotního vzdělávání 
Oddělení projektové podpory