•  
 
Přijímací řízení, přihlášky

Přihláška ke studiu, přijímací řízení

Přihláška

 • Musím zaslat tištěnou přihlášku na studijní oddělení PdF?
  Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky.
 • Musím k přihlášce doložit potvrzení od lékaře?
  PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.

Přijímací řízení

 • Můžu přijít na náhradní termín přijímací zkoušky, když se nemohu ve stanoveném termínu zúčastnit?
  Pedagogická fakulta MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • Nedostavil jsem se na přijímačky, bude mi vrácen poplatek?
  V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • Jsem z druhého konce republiky, zajišťuje PdF ubytování v době přijímacího řízení?
  Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Jak a kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?
  Výsledky najdete cca za 14 dní od konání zkoušky ve Vaší e-přihlášce v ISu.
  Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem.
 • Co znamenají ve statistice o přijetí z minulého roku body posledního přijatého (zveřejněné na webu PdF)?
  U oborů, u kterých je jedinou přijímací zkouškou TSP, jde o percentil. U některých oborů je však předepsána i povinná oborová zkouška. V záznamech se pak pod body skrývá součet percentilů všech povinných zkoušek.