•  
 
Má smysl podávat odvolání?

Má smysl podávat odvolání?

  • Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
    Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí. Podrobněji prosím čtěte zde.
  • Můj percentil z TSP je menší než 20,00. Má smysl podávat odvolání?
    Odvolání nemá žádný smysl, je-li procesně všechno v pořádku. Uchazeč s percentilem nižším než 20,00 nemůže být přijat pro neúspěch u přijímací zkoušky.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF