•  
 

Opakování maturity

  • Maturitu budu opakovat v zářiovém termínu, můžu konat přijímací zkoušku na VŠ? Jak je to pak se zápisem?
    Ano, prijímací zkoušku můžete konat. Pokud je uchazeč přijat, ale v den zápisu nemá ještě vykonanou maturitu, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvede důvody a žádost adresuje na studijní oddělení PdF. Po té je vyrozuměn studijní referentkou o náhradním datu, s ní také může komunikovat v případě dalších dotazů.