•  
 

Stipendia

 • Kde najdu informace stipendiích? Jaká stipendia mohu získat?
  Všechny důležité informace jsou zde na webových stránkách pod odkazem Studium --> Stipendia.
 • Kdy mám nárok na ubytovací stipendium? Kdy mám nárok na sociální stipendium?
  Na ubytovací stipendium má nárok student, který je poprvé zapsán na své první VŠ. Nesmí překročit standardní dobu studia. Podrobné informace získáte na stránkách univerzity.
 • Jak požádám o ubytovací stipendium?
  V ISu klikejte: Stipendia --> Žádost o ubytovací stipendium.
  V aplikaci také vidíte, zda-li máte na tento druh stipendia nárok.
 • Kdy probíhají výplaty stipendií?
  Od dubna 2019 je ve stipendijní agendě v ISu nastavena možnost vzdát se práva na odvolání. Pokud tuto možnost student využije a odvolání se vzdá do 20. dne v měsíci, kdy bylo rozhodnutí vystaveno, bude stipendium vyplaceno ještě tentýž měsíc. V ostatních případech bude stipendium vyplaceno po uplynutí lhůty na odvolání ve výplatním termínu v měsíci následujícím.
 • Kdo má agendu stipendií na studijním oddělení na starosti?
  Agenda spadá pod paní Hanu Bednářovou.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF