•  
 

Praxe

Dotazy průběžně doplňujeme. Nenašli jste odpověď na to, co vás zajímá? Napište Mgr. Blance Klimovič na adresu klimovic@ped.muni.cz a ona odpověď na váš dotaz na web doplní. Děkujeme.

 • Kde najdu informace o praxích společného základu?
  Všechny informace najdete na webu Katedry pedagogiky, která praxe společných základů organizuje.
 • Kde najdu kdy praxe probíhá?
  V harmonogramu akademického roku na webu PdF.
 • Na koho se mohu obrátit ohledně praxí?
  Organizaci a administraci praxí
  má na starosti paní
  Denisa Foltová, DiS.
  Poříčí 31, 1.p
  telefon: 549 49 3724
  mail: foltova@ped.muni.cz

  Novátorka v oblasti v oblasti vztahů a spolupráce mezi fakultou, studenty a školami
  Mgr. Blanka Klimovič
  Poříčí 31, 1.p
  telefon: 549 49 3724
  mail: klimovic@ped.muni.cz

Asistentské praxe (pro bakalářská studia)

 • Mohu splnit asistentskou praxi na škole, kterou si vyberu?
  Ne, praxi je možné absolvovat pouze na školách nabízených fakultou.
 • Splnil jsem v minulosti předmět  SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe (nebo SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe v kombinovaném studiu ) mohu si ho nechat uznat za předmět Asistentská praxe nebo Asistentská praxe - asistent pedagoga (kódy pro prezenční studium: SZ6007, SZ6055kódy pro kombinované studium: SZ6032, SZ6036)?
  Ne. V případě předmětu SZ7BP_PdPX (SZ7BK_PdPx v kombinovaném studiu) jde o praxi volnočasově zaměřenou, nikoliv o praxi, při níž student získává zkušenost s doučováním individuálně nebo jako asistent pedagoga, proto není možné praxi uznat.

Učitelské praxe (pro navazující magisterská studia)

 • Proč nemohu v ISu najít předmět Seminář k učitelské praxi 3 nebo Reflexe praxe 3?
  Protože takový předmět neexistuje. V rámci praxí společného základu plní všichni studenti předměty Učitelská praxe 1, 2, 3 a semináře zapisují dle svého studia následovně:
  • studenti dvouoborového prezenčního studia zapisují:
   Seminář k učitelské praxi 1 v 1. semestru
   Seminář k učitelské praxi 2 na jednom z oborů ve 2. semestru
   Seminář k učitelské praxi 2 na druhém z oborů ve 3. semestru
  • studenti dvouoborového kombinovaného studia zapisují:
   Reflexe praxe 1 v 1. semestru
   Reflexe praxe 2 na jednom z oborů ve 2. semestru
   Reflexe praxe 2 na druhém z oborů ve 3. semestru
  • studenti mezifakultního studia (a také studenti Galerijní pedagogiky) zapisují:
   Seminář k učitelské praxi 1 v 1. semestru 
   Seminář k učitelské praxi 2 na svém oboru ve 2. nebo ve 3. semestru
  • studenti jednooborového prezenčního studia zapisují:
   Seminář k učitelské praxi 1 v 1. semestru
   Seminář k učitelské praxi 2 na svém oboru ve 2. semestru
   Seminář k učitelské praxi 2 na svém oboru ve 3. semestru (plní stejný předmět 2x)
  • studenti jednooborového kombinovaného studia zapisují:
   Reflexe praxe 1 v 1. semestru
   Reflexe praxe 2 na svém oboru ve 2. semestru
   Reflexe praxe 2 na svém oboru ve 3. semestru (plní stejný předmět 2x)

Praxe a ERASMUS

 • Mohu si zapsat a splnit v ČR předmět Učitelská praxe (1, 2 nebo 3) i když jsem v daném semestru na ERASMU?
  Ano, praxi dle Směrnice děkana č. 4/2015 máte možnost ještě plnit v době výuky v následujícím semestru.
 • Co musím udělat na začátku semestru?
  • Zapíšete si předmět praxe.
  • Individuálně si domluvíte praxi na škole.
  • Do rozpisů v Informačním systému MU zadáte školu dle vlastního výběru. Pokud jste studentem dvouoborového studia, tak si zvolíte školu, kde jsou vyučovány oba vaše předměty, nebo si najdete školy dvě. Při zadávání tématu je nutné u názvu školy uvést ERASMUS (abychom věděli, že budete mít jiný režim dle individuální domluvy).
 • Co musím udělat po návratu?
 • Mohu Učitelskou praxi splnit v zahraničí?
  Ano, ale v tomto případě si nezapisujete předmět, nezadáváte školu do rozpisů, pouze uvedete český ekvivalent v Learning agreement a po návratu ze zahraničí si praxi prostřednictvím úřadovny v ISu necháte uznat.

Praxe na specifických oborech

 • Kde mám splnit praxi je-li jedním z mých oborů Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ?
  Vykonání praxe za speciální pedagogiku záleží i na vaší specializaci v rámci speciální pedagogiky. Pokud jsou na fakultní škole, kde je realizována praxe za váš druhý obor integrováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (postižení žáka dle zvolené specializace), je možné absolvovat praxi i na běžné škole. Pro větší přehled však doporučujeme zvolit školu speciální, která se zaměřuje na určitý okruh žáků s postižením. Příklad: máte-li zaměření na více vad - je vhodné zvolit školu, která vzdělává tyto žáky (případně v průběhu praxí volit školy se zaměření na psychopedii, somatopedii a oftalmopedii), pokud se zaměřujete na logopedii, tak školu, která se zaměřuje na edukaci těchto dětí/ žáků.
 • Jsem mezifakutní student, plním také předměty k praxím?
  Ano, plníte. Mezifakultní studenti si zapisují v 1. až 3. semestru studia předměty Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminář k učitelské praxi 1 a 2. Ale Seminář k učitelské praxi 2 si zapisují během studia pouze jednou – vybíráte si, zda ve druhém či třetím semestru. A předmět Učitelská praxe 1 absolvujete pouze na jednom oboru (na tom, který studujete na PdF) – celkem 30 hodin, tzn. 20 hodin přímo ve škole (z toho 3 hodiny vlastní výuka) a 10 hodin příprava a úkoly.
 • Jsem student Galerijní pedagogiky, jak si zapisuji praxe?
  Studenti Galerijní pedagogiky plní učitelské praxe pouze v rámci svého druhého oboru. Zapisují si v 1. až 3. semestru studia předměty Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminář k učitelské praxi 1 a 2. Ale Seminář k učitelské praxi 2 si zapisují během studia pouze jednou – vybíráte si, zda ve druhém či třetím semestru. A předmět Učitelská praxe 1 absolvujete pouze na svém druhém oboru– celkem 30 hodin, tzn. 20 hodin přímo ve škole (z toho 3 hodiny vlastní výuka) a 10 hodin příprava a úkoly.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF