•  
 

Potvrzení o studiu

  • Kdo, kdy, kde vydá a na jakou dobu/na jak dlouho mi vydá potvrzení o studiu?
    Potvrzení o studiu se tiskne přímo z IS MU (není třeba nic vyplňovat) a vydá Vám ho v úředních hodinách paní Michaela Daňková nebo Vaše studijní referentka/studijní referent. Potvrzení se vydává na dobu jednoho semestru.
  • Kdo mi potvrdí kartičku pro České dráhy, MHD apod.?
    Tyto potvrzení vydává pouze pro prezenční studenty v úředních hodinách rovněž paní Michaela Daňková nebo Vaše studijní referentka/studijní referent.