•  
 

Omluva absence

 • Z jakých důvodů mohu být omluven z povinné výuky nebo u zkoušky?
  Akceptujeme omluvy v těchto situacích:
  •     nemoc nebo urgentní lékařský zákrok
  •     účast na pohřbu blízké osoby
  •     účast na soudním řízení
  •     předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení
 • Jakým způsobem a komu se mám omluvit?
  Svoji neúčast musíte omluvit na Studijním oddělení (příslušné studijní referentce) nejpozději do pěti pracovních dnů. Studijním oddělení akceptuje pouze originály omluvenek. Neomlouvejte se jednotlivým vyučujícím. Vaši omluvenku zavede referentka do IS MU, kde se zobrazí ve všech předmětech všem relevantním osobám na MU. Pokud studujete více fakult MU, podávejte omluvenku pouze na jedné z nich.
 • Jaké náležitosti má mít omluvenka?
  Omluvenka musí být opatřena razítkem a podpisem, musí obsahovat identifikační údaje studenta (celé jméno, datum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni (dnům) se vztahuje a jaký je důvod omluvy (v případě nemoci či vyšetření lze uvést text obecnějšího charakteru).
  Neakceptujeme omluvenky od lékaře na lístcích z poznámkového bločku, útržcích papírů a podobně. Relevantní omluvenkou absence ze zdravotních důvodů je neschopenka, lékařská zpráva o ošetření, hospitalizaci, potvrzení vydané na oficiálním formuláři od lékaře nebo na formuláři PdF.
  Pokud chcete předejít případným komplikacím s vydáním relevantní omluvenky u lékaře, vytiskněte si raději již před návštěvou ordinace formulář:

Omluva absence .pdf verze

Omluva absence .docx verze

 
 
Archivovaná verze z webu PdF