•  
 

Kontrola splnění podmínek studia

  • Co musím v průběhu studia před připuštěním k SZZ splnit?
    Student získá v průběhu studia kredity alespoň ve výši minimální kreditové hodnoty studia, ta je pro bakalářské studium 180 kreditů, pro navazující magisterské studium 120 kreditů a pro dlouhé magisterské programy 300 kreditů.
    A také musíte splnit všechny povinné a povinně volitelné předměty, které vám ukládá studijní katalog.
  • Jak si v průběhu studia zkontroluji, které předměty mám ještě splnit?
    Plnění svých studijních povinností si můžete kontrolovat průběžně (i před SZZ) v aplikaci IS MU kliknutím na tlačítko Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF