•  
 

Tvůrčí činnost

Přehled tvůrčí činnosti PdF MU za léta 2007–2014

(dle dat v IS MU ke dni 7. 8. 2015 pro organizační jednotku PdF MU)   

Druh výsledku

kategorie

Počty vykázaných položek v IS MU

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

celkem

J

článek v odborném periodiku

RIV

110

147

142

157

135

142

129

136

1098

nRIV

156

155

123

100

96

78

75

53

836

celkem

266

302

265

257

231

220

204

189

1934

B

odborná kniha

RIV

24

40

40

30

42

22

37

50

285

nRIV

68

57

34

31

29

18

15

8

260

celkem

92

97

74

61

71

40

52

58

545

C

kapitola, resp. kapitoly v odborné knize

RIV

86

176

225

266

257

688

361

57

2116

nRIV

30

94

30

21

37

31

52

37

332

celkem

116

270

255

287

294

719

413

94

2448

D

článek ve sborníku

RIV

444

352

456

341

356

305

142

149

2545

nRIV

175

156

136

155

128

90

130

83

1053

celkem

619

508

592

496

484

395

272

232

3598

V

výzkumná zpráva

RIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nRIV

0

0

0

0

0

0

2

0

2

celkem

0

0

0

0

0

0

2

0

2

P

patent

RIV

0

0

1

0

0

0

0

0

1

nRIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

0

0

1

0

0

0

0

0

1

H

poskytovatelem realizované výsledky

RIV

0

0

1

0

0

0

0

0

1

nRIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Z

poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

RIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nRIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)

RIV

1

0

1

0

0

0

0

0

2

nRIV

1

1

0

1

0

0

0

0

3

celkem

2

1

1

1

0

0

0

0

5

A

prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)

RIV

21

20

15

9

2

2

0

0

69

nRIV

22

13

10

8

4

5

0

9

71

celkem

43

33

25

17

6

7

0

9

140

F

výsledky s právní ochranou

RIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nRIV

0

0

0

0

0

1

0

0

1

celkem

0

0

0

0

0

1

0

0

1

M

uspořádání konference

RIV

12

21

32

24

14

13

16

11

143

nRIV

10

11

12

7

8

12

10

13

83

celkem

22

32

44

31

22

25

26

24

226

W

uspořádání workshopu

RIV

17

44

50

56

38

35

38

47

325

nRIV

6

29

30

39

38

39

44

51

276

celkem

23

73

80

95

76

74

82

98

601

E

uspořádání výstavy

RIV

8

16

27

22

9

3

13

5

103

nRIV

9

9

7

6

19

27

17

19

113

celkem

17

25

34

28

28

30

30

24

216

N

certifikované metodiky, specializ. mapy, léčebné, památkové postupy

RIV

0

0

0

38

0

0

0

0

38

nRIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

0

0

0

38

0

0

0

0

38

R

software

RIV

1

1

3

0

1

0

0

0

6

nRIV

0

0

0

0

0

1

2

0

3

celkem

1

1

3

0

1

1

2

0

9

Celkem za všechny položky s možností odeslání do RIV

RIV

724

817

993

943

854

1210

736

455

6732

nRIV

477

525

382

368

359

302

347

273

3033

celkem

1201

1342

1375

1311

1213

1512

1083

728

9765

Druh výsledku

kategorie

Počty vykázaných položek v IS MU

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

celkem

g

členství v OR grantových agentur

RIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nRIV

2

4

11

5

6

6

7

2

43

celkem

2

4

11

5

6

6

7

2

43

h

členství ve VR, odb. grémiích, expert.komisích apod.

RIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nRIV

26

69

144

173

151

132

146

180

1021

celkem

26

69

144

173

151

132

146

180

1021

o

ocenění vědecké a umělecké činnosti

RIV

0

0

1

0

0

0

0

0

1

nRIV

5

9

16

11

18

13

17

31

120

celkem

5

9

17

11

18

13

17

31

121

p

vyžádané přednášky

RIV

3

2

2

0

7

1

3

8

26

nRIV

46

160

233

271

242

258

192

171

1573

celkem

49

162

235

271

249

259

195

179

1599

a

konferenční abstrakta

RIV

6

9

7

2

0

9

12

9

54

nRIV

14

118

148

161

146

125

81

108

901

celkem

20

127

155

163

146

134

93

117

955

s

editorství tematického sborníku

RIV

3

5

2

0

0

2

1

0

13

nRIV

20

26

35

42

35

34

13

11

216

celkem

23

31

37

42

35

36

14

11

229

t

editorství odborné knihy (položka zavedena od r. 2013)

RIV

 

 

 

 

 

 

0

3

3

nRIV

 

 

 

 

 

 

25

10

35

celkem

 

 

 

 

 

 

25

13

38

v

šéfredaktor / členství v red. radě odb. časopisu (zavedeno od r. 2014)

RIV

 

 

 

 

 

0

 

0

0

nRIV

 

 

 

 

 

1

 

29

30

celkem

 

 

 

 

 

1

 

29

30

k

prezentace na konferencích

RIV

2

20

4

0

0

9

33

26

94

nRIV

47

262

398

391

337

316

268

328

2347

celkem

49

282

402

391

337

325

301

354

2441

m

původní umělecké práce

RIV

0

0

2

0

0

0

0

0

2

nRIV

2

5

20

48

11

6

4

7

103

celkem

2

5

22

48

11

6

4

7

105

n

prezentace v oblasti umění

RIV

0

0

14

0

1

0

0

1

16

nRIV

9

64

197

102

102

50

30

29

583

celkem

9

64

211

102

103

50

30

30

599

u

účelové publikace

RIV

4

1

1

1

1

1

2

1

12

nRIV

17

16

59

73

71

38

76

84

434

celkem

21

17

60

74

72

39

78

85

446

b

učebnice

RIV

2

2

2

0

0

0

0

0

6

nRIV

13

31

30

25

20

22

27

6

174

celkem

15

33

32

25

20

22

27

6

180

c

učební texty, pomůcky

RIV

3

1

2

0

0

0

0

1

7

nRIV

46

63

63

88

43

104

66

111

584

celkem

49

64

65

88

43

104

66

112

591

d

popularizační texty a aktivity

RIV

1

4

2

1

0

1

9

5

23

nRIV

21

63

96

260

206

138

104

180

1068

celkem

22

67

98

261

206

139

113

185

1091

e

přehledové a vzdělávací texty

RIV

1

3

0

0

0

0

0

0

4

nRIV

13

10

20

23

44

17

21

94

242

celkem

14

13

20

23

44

17

21

94

246

i

umělecké realizace

RIV

1

0

0

0

0

0

0

0

1

nRIV

6

9

18

50

7

62

9

7

168

celkem

7

9

18

50

7

62

9

7

169

Celkem za ostatní položky

RIV

26

47

39

4

9

23

60

54

262

nRIV

287

909

1488

1723

1439

1321

1086

1359

9612

celkem

313

956

1527

1727

1448

1344

1146

1413

9874

 Zpracovala: D. Nesnídalová


Poznámky:

  • IS MU, který je zdrojem informací pro tuto tabulku, dříve sloužil zejména k vykazování aktivit vůči poskytovatelům financí na výzkum a vývoj, resp. Radě vlády pro výzkum a vývoj. Od r. 2007 zadávají akademičtí pracovníci na základě příkazu vedení fakulty veškerou svou tvůrčí činnost do IS MU, ale souběžně byl připravován výkaz tvůrčí činnosti sledující širší pole položek. Důsledné zavádění tvůrčí činnosti do IS MU jako jediného zdroje hodnocení tvůrčí činnosti bylo zavedeno až v r. 2009. Z tohoto důvodu nemusí být data uvedená pro předchozí roky zcela úplná a tedy souměřitelná.                       
  • Postup při zjišťování počtů jednotlivých druhů výsledků odpovídá aktuálnímu stavu ke dni zpracování a nemusí se shodovat s počty vykázanými při odesílání dat jednotlivým poskytovatelům v daném roce. Rozdíly jsou dány mj. tím, že jednotliví autoři mohou v průběhu času provádět úpravy záznamů ve smyslu zvýšení i snížení jejich počtu (např. vyjde-li sborník s článkem autora po odeslání dat poskytovateli; zjistí-li autor, že svou publikaci nesprávně zařadil, dodatečné vykázání publikací z předchozích let, úprava roku vydání).
  • Nárůst druhu výsledku C pro RIV v roce 2012 je dán vykázáním jednotlivých hesel Slovníku autorů literatury pro děti a mládež 2. (KČJL ed. dr. Šubrtová, ISBN 978-80-7277-506-4) jako kapitol v knize. Naopak pokles počtu kapitol v knize počínaje rokem 2014 je dán instrukcí k vykazování celých knih (B), nikoli po jednotlivých kapitolách.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF