•  
 

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení v letech 2007–2014 po oborech

Podíl jednotlivých oborů na realizaci rigorózních řízení v letech 2007–2014 po oborech

Úspěšnost rigorózních řízení v letech 2007–2014