•  
 
Kvalifikační růst pracovníků

Kvalifikační růst pracovníků PdF MU
v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

Porovnání kvalifikační struktury učitelů PdF MU v letech 2007–2013*

* Zpracováno dle podkladů personálního oddělení PdF MU.