•  
 

Doktorské studium

Úspěšnost doktorského studia v letech 2007–2014 po oborech

Úspěšnost doktorského studia v letech 2007–2014 celkem

Úspěšnost doktorského studia v letech 2007–2014 po oborech celkem

Podíl oborů na ukončených doktorských studiích v jednotlivých letech 2007–2014