•  
 
Zdravotní a sociální pojištění

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním

Zdravotní pojištění za studenty prezenční i kombinované formy studia ve věku do 26 let je hrazeno z prostředků státu. Poté si je povinen student platit pojištění sám.

Pokud končí absolvent vysokou školu, pojistné je hrazeno do konce měsíce, ve kterém školu řádně dokončil. Pojistné je hrazeno i následující kalendářní měsíc, pokud po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost. Pokud by student pokračoval ve studiu, je pojistné od konce jednoho studia do počátku dalšího hrazeno opět státem. To platí nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž absolvent ukončil své studium.

Sociální pojištění není za studenty hrazeno. Hradí až zaměstnavatel.

Podrobněji o úhradě pojištění (jak pro studenty, tak absolventy studia)

 
 
Archivovaná verze z webu PdF