•  
 

Přehled udělených Cen děkana PdF MU
v letech 2007–2015*

2015

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., – výzkumná monografie Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí,
 • PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., a PhDr. Ivana Kolářová, CSc., – publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. a Čeština zajímavě a komunikativně II.,
 • PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., – výzkumná monografie Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti,
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., Mgr. Klára Kostková, Ph.D., prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., a Mgr. František Tůma, Ph.D., – publikace Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků).

 •  Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Bc. Iva Grajcarová – bakalářská práce Les relations franco-tchèques des villes jumelées : Blansko - Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers,
 • Mgr. Anna Dubská – diplomová práce Hudební schopnosti a výslovnost u žáků učících se anglický jazyk na 1. stupni ZŠ,
 • Mgr. Adéla Kulštrunková – diplomová práce Formování životní perspektivy u mladých lidí z dětských domovů,
 • Mgr. Šárka Nygrýnová – diplomová práce Jára Cimrman's "Záskok": Translation and Translatability,
 • Mgr. Lenka Polcarová – diplomová práce La classe artistique a pracovní sešit Carnet d´un jeune artiste,
 • Mgr. Lenka Sklenářová – diplomová práce Současný stav a lidové etymologie pomístních jmen na Židlochovicku,
 • Mgr. Miroslava Jireček, Ph.D. – disertační práce Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918-2013,
 • Bc. Pavel Drahovzal – reprezentace fakulty na Mezinárodní studentské konferenci a mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2015“ – 1. místo v sekci odborných prací didaktických a multimediálních za práci Využití elektrotechnické stavebnice z 16pinových patic na druhém stupni základních škol,
 • Bc. Michaela Janečková – reprezentace fakulty na Mezinárodní studentské konferenci a mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2015 – 1. místo v sekci odborných prací didaktických a multimediálních za práci Alternativní výuka výtvarné výchovy pro 6. ročník ZŠ a primy na víceletých gymnáziích,
 • Bc. Jiří Jursa – reprezentace fakulty na Mezinárodní studentské konferenci a mezinárodní soutěži studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2015“ – 2. místo v sekci technicky-odborných prací za Návrh praktické učební pomůcky řízené počítačem.
 •  Cena děkana za významný umělecký čin:
 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. – první zveřejnění díla Český lev pro symfonický orchestr,
 • Bc. Markéta Böhmová – účast ve finálovém kole 49. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech,
 • Bc. Michael Hon – autorský přínos v oblasti malby a reprezentaci Pedagogické fakulty MU,
 • Mgr. Jana Nedomová – grafické ztvárnění souboru publikací, umělecký výkon v oblasti grafického designu – publikace Sbírka, CVIDOS, Meziprostory a kolekce dalších realizací a drobných tiskových materiálů,
 • Mgr. Petr Kamenický – autorská realizace v oblasti interiérového designu budovy CVIDOS a začlenění souboru uměleckých děl do prostorů knihovny.

2014

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. – soutěžní dílo – Velkomoravský Znoyem - Hradiště sv. Hypolita – vybudování a otevření reprezentativní archeologicko-historické expozice ve Znojmě – Hradišti,
 • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – publikace - Postižení jako axiologická kategorie sociální participace,
 • doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. – publikace - Periodická soustava prvků,
 • doc. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – publikace - Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem ne edukaci žáků a lehkým mentálním postižením,
 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – publikace - Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska,
 • doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. – publikace - Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie.

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Mgr. Michaela Dobiášová – diplomová práce Názvy viničních tratí ve Vinařské podoblasti mikulovské,
 • Mgr. Petra Kapusníková – diplomová práce Projekt „Ikspírijens bez bariér …aneb My si rozumíme“ z pohledu surdopedické praxe,
 • Mgr. et Mgr. Petra Zlatušková – diplomová práce Projekt „Ikspírijens bez bariér …aneb My si rozumíme“ z pohledu etopedické praxe,
 • Mgr. Dana Chrapanová – diplomová práce „Le jeu en classe de FLE“(Hra ve výuce francouzského jazyka),
 • Michaela Janečková – reprezentaci fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Rukodělné práce na ZŠ (Craftsmanship at primary school) – 1. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Tomáš Hromčík – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Realizace elektronových systémů v prostředí základní školy (Realization of electronic systems in the enviroment of elementary school) – 2. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Bc. Vojtěch Jašíček – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Učební pomůcka pro výuku technického kreslení (Teaching tool for education engineering drawing) – 3. místo v sekci techniky a odborných prací,
 • Bc. Lubor Maněk – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2014“ – Využití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠ (Use of H&S robotic systém in teaching technical subjects at primary school) – 2. místo v sekci odborných prací didaktických a multimediálních,
 • Mgr. Renata Jirušová – diplomová práce Stále spolu – vztah v dlouhodobém manželství,
 • Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková – diplomová práce Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu,
 • PhDr. Mgr. Alena Franková, DiS. – disertační práce Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov a vývinovými poruchami učenia z pohľadu učitěľov v Slovenskej republike.

2013

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. a doc. PhDr. Slezák, Lubomír, DrSc. – publikace - „Cukrovarnictví od roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko),
 • PhDr. Alena Franková, DiS. – publikace: „Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike“,
 • PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., a Mgr. Medková, Ivana, Ph.D. – článek - „Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies“,
 • doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. – publikace - „Stylistika pro žurnalisty“,
 • PhDr.Mojmír Muzikant, CSc. a PhDr. Rothenhagen, Richard – publikace – „Kleiner mährischer Sprachatlas der deutschen Dialekte“,
 • PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D., Mgr. Iva Frýzová, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Mgr. Ing. Libor Lněnička, Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., Mgr. Irena Plucková, Ph.D., RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. – soubor vzdělávacích publikací - „Integrovaná přírodověda“.
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Mgr. Stanislava Červenáková, Mgr.Veronika Drobná, Mgr. Jana Reichel– OKA MŽIK – Vystav svá díla s prof. Jindřichem Štreitem – v rámci projektu „Týden výtvarné kultury 4“,
 • Bc. Pavel Drahovzal – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Elektronická stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni ZŠ“ – 1. místo v sekci odborných prací,
 • Mgr. Martina Horáková – diplomová práce „Educatioun multiculturelle en cours de FLE“,
 • Mgr. Lucie Chválová – diplomová práce „Profesní uplatnění absolventů speciální pedagogiky na PdF MU“(Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogiky na PdF MU na trhu práce),
 • Mgr. Jitka Kadlečíková – diplomová práce „Drama and Extensive Reading“,
 • Mgr. Petra Křivánková – diplomová práce „Historie chemie“,
 • Lubor Maněk a Lucie Večeřová – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Programování robotů“ – 2. místo v sekci didaktických a multimediálních prací,
 • Bc. Barbora Mlejnková, DiS. – reprezentace fakulty – Mezinárodní studentská konference a mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti „Olympiáda techniky Plzeň 2013“ (Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česko) – „Sám sobě knihařem“ – 2. místo v sekci odborných prací,
 • Mgr. Vladimír Mokrý – ilustrace, grafické ztvárnění a internetovou prezentaci projektu „Týden výtvarné kultury 4“,
 • PhDr. Jana Nováková, Ph.D. – disertační práce „Analýza socioedukativních aspektů vzdělávacího procesu jedinců s poruchou autistického spektra“,
 • Mgr. Lucie Pavelková – diplomová práce „Jak se žije druhým manželkám? Fenomenologická analýza prožité zkušenosti se sociální rolí druhé ženy v opakovaném manželství“,
 • Mgr. Hana Svobodová – diplomová práce „Pěna dní“ a reprezentaci fakulty na výstavě „Místo sýpky“ a „Na sýpce sypat“.
 • Cena děkana za významný umělecký čin:
 • Mgr. Natalia Naumová a kolektiv studentů Katedry ruského jazyka a literatury – představení Letučij korabl (v ruském jazyce) – na festivalu ARS POETICA – Puškinův památník, na celostátní přehlídce ARS POETICA v Praze – 1. místo ve 3. kategorii (ústní projev kolektivy, VŠ,
 • PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. a studentský sbor Katedry francouzského jazyka a literatury – ocenění činnosti souboru do jeho vzniku (2007) do současnosti – 2013 – reprezentace katedry a fakulty na festivalu „Festiv´Albatros v Pernes-les-Fontaines“ ve Francii.

2012

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. – organizační příprava a realizace cyklu autorských čtení v semestru podzim 2011,
 • PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., PhDr. David Kroča, Ph.D., PhDr. Ivan Němec, doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. Martin Reissner, Ph.D., doc. Naděžda Sieglová, CSc. Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. – kolektivní monografie Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010,
 • Mgr. Irena Plucková, Ph.D. – významný tvůrčí počin při tvorbě série úspěšných celostátních učebnic, cvičebnic a multimediální učebnice pro základní školy Multimediální interaktivní učebnice, klasické učebnice a pracovní sešity pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, 2012,
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – významný tvůrčí počin při tvorbě série úspěšných celostátních učebnic, cvičebnic a multimediální učebnice pro základní školy Multimediální interaktivní učebnice, klasické učebnice a pracovní sešity pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, 2012,
 • PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. – odborná publikace Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči, 2011,
 • PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. – odborná publikace Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, 2011,
 • PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. – odborná publikace Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice, 2011,
 • PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. – odborná publikace Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na epilepsii, 2011.
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Mgr. Karel Žák – odborný přínos k problematice pedofilie – bakalářská práce Pedofilie, 2009a, diplomová práce Život a pocity nekriminálních pedofilů, 2012, příspěvek do sborníku referátů Pedofilie, 2009b, příspěvek do sborníku referátů Život a pocity nekriminálních pedofilů – kazuistika, 2011, příspěvek do sborníku referátů „Pedofilie“ v médiích, 2012,
 • Mgr. Petra Sapáková – diplomová práce Pěstounská péče o dítě s vícenásobným/těžkým zdravotním postižením pohledem pěstounek a pěstounů, 2012,
 • Mgr. Hana Zwettlerová – diplomová práce Speciálně andragogická intervence v oblasti běžných denních činností u osob s Parkinsonovou nemocí, 2012,
 • Mgr. Pavla Frňková – diplomová práce Spirála učení a skepse aneb Celoživotní učení sociálních pedagogů, 2012,
 • Mgr. Lucie Dobrovolná – diplomová práce Vliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postižením, 2012,
 • Mgr. Tomáš Vrba – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 – se speciální airsoftovou puškou „Vintorez“,
 • Mgr. Ivana Závodníkové – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 – s elektronickou stavebnicí pro žáky 2. stupně ZŠ,
 • Barbora Mlejnková, DiS. – reprezentace PdF MU na mezinárodní vědecké konferenci a soutěži Olympiáda techniky Plzeň 2012 s prací na téma „Využití softwaru Adobe pro animovaný film“.

2011

 • Cena děkana za významnou tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • dr. Milan Valach – publikace Svět na předělu,
 • doc. František Čapka – publikace Dějiny zemí Koruny české v datech,
 • doc. Hana Babyrádová – koncepční, ediční a autorské vytvoření knihy Spontánní umění,
 • PhDr. Dana Brožová, Ph.D. – publikace Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu,
 • PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. – disertační práci Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku,
 • PaedDr.Hana Stadlerová, Ph.D. – vydání knihy ZOP – Zkušenost, odbornost, praxe v psychodidaktické přípravě učitele výtvarné výchovy v primárním vzdělávání.
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • 13 studentů – vynikající graduační práce a reprezentaci fakulty.

2010

 • Cena děkana za významnou tvůrčí čin (zaměstnanci):
 • prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. – koncept, dramaturgii a uskutečnění akce Týden výtvarné kultury,
 • prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. – publikace České menšiny v Evropě a ve světě a Češi v cizině 1850–1938,
 • doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – publikace Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti,
 • doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – publikace Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání,
 • doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – publikace Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání,
 • PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – publikace Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce,
 • PhDr. Lenka Hricová – rigorózní práce Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v České republice a v Německu.
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Bc. Petr Pecha – bakalářská práce Creating and Customizing Electronic Teaching Aids,
 • Bc. MVDr. Michaela Navrátilová – bakalářská práce Group Dynamics in the Adult Language Class,
 • Bc. Magdaléna Kovářová – bakalářská práce Jazykové vyhodnocení záznamů rozhovorů ve vyučovací hodině (zejména z hlediska spisovnosti a nespisovnosti),
 • Mgr. Iva Christodoulou – diplomová práce Teacher Self-reflection,
 • Mgr. Jana Svobodová – diplomová práce Threat Perception in the Speeches of G. W. Busch and B. Obama – A Comparison,
 • Mgr. Michaela Tvrdoňová – diplomová práce Assesing Speaking,
 • Mgr. Libor Bílek – diplomová práce Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948,
 • Mgr. Pavla Reichlová – diplomová práce Obraz osob s postižením v českých médiích,
 • Mgr. Klára Šalléová, DiS. – diplomová práce Program Asistence prevence kriminality – most do sociálně vyloučených lokalit,
 • Mgr. Helena Přibylová – diplomová práce Dívčí časopisy pod drobnohledem čtenářek,
 • Mgr. Hana Kolaříková – diplomová práce Senior – dobrovolník a jeho životní svět,
 • Mgr. Eva Pospíšilová – diplomová práce Rozkrývání mezigeneračních vztahů v denním tisku,
 • Mgr. Bohuslava Horská – diplomová práce Supervize jako nástroj růstu pracovníků v pomáhajících profesích,
 • Mgr. Marcela Holeňová – diplomová práce Cesta ke kořenům aneb retrospektivní pohled na dětství a dospívání očima klientek azylového domu,
 • Mgr. Lucie Papežíková – diplomová práce Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte,
 • Mgr. Martin Kučera – koncept diplomové práce Praktická robotika na ZŠ,
 • PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. – disertační práce Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání.
 • Cena děkana za významný umělecký čin:
 • Mgr. et BcA. Martina Nováková – diplomová práce (My) INNER NATURE, významná výtvarná realizace v Muzeu Pohanska v Břeclavi, významná účast na výstavách,
 • Mgr. Miroslav Pánský – autorská výstava fotografií z náročných expedic.

2009

 • Cena děkana za významnou tvůrčí činnost (studenti):
 • Mgr. Marek Novotný
 • Bc. Lukáš Zajíček
 • Mgr. Eva Papežová
 • Bc. Hana Němcová
 • Mgr. Věra Kernová
 • Mgr. Kateřina Švidrnochová
 • Bc. Jitka Opálková
 • Mgr. Lenka Trojanová
 • Mgr. Soňa Remiášová
 • Bc. Martin Kučera
 • Bc. Michaela Rodová
 • Mgr. Eva Smolková
 • Mgr. Jana Srbková
 • Mgr. Lukáš Pawera
 • Mgr. Jan Válka
 • Mgr. Jitka Grófová
 • Mgr. Michaela Kremeňová
 • Mgr. Zuzana Strakošová
 • Mgr. Pavla Novotná
 • Cena děkana za reprezentaci PdF MU:
 • Mgr. Klára Jelínková
 • Mgr. Veronika Váská
 • Cena děkana za osvětu a pomoc rozvojovým zemím:
 • Mgr. Tomáš Miléř
 • Cena děkana za významnou tvůrčí činnost:
 • Mgr. Pavla Benešová, Ph.D.
 • RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. – publikace Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 288 s. Spisy MU. ISBN 978-80-210-4797-6.
 • Mgr. Petr Kamenický

2008

 • Cena děkana za významný tvůrčí čin autorskému kolektivu – doc. PhDr. František Čapka, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., a doc. PhDr. Lubomír Slezák, CSc., za publikaci Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno 2005, 359 s. ISBN 80-7204-419-2.
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin (studenti):
 • Mgr. Hana Hloucalová
 • Mgr. Hana Hetmerová
 • Mgr. Barbora Valová, roz. Prokešová
 • Mgr. Zuzana Mokrá
 • Mgr. Miroslav Fiala
 • Mgr. Zuzana Flemmichová
 • Mgr. Kateřina Mrázková
 • Cena děkana za významný umělecký čin:
 • Jana Bartoňová
 • Mgr. Petr Kunčík, DiS.

2007

 • Cena děkana za významnou tvůrčí činnost pro nejlepší studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia:
 • Mgr. Martin Cempírek
 • Mgr. Martin Kaleja
 • Mgr. Tomáš Miléřov
 • Mgr. Kateřina Solárová
 • Mgr. Šárka Starobová
 • PhDr. Mgr. Radka Horáková
 • PhDr. Karel Pančocha, B.A.
 • PhDr. Helena Vaďurová

*Zpracováno z informačních zdrojů dostupných Oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy:

 • výkaz tvůrčí činnosti pracovišť
 • zápisy v IS MU
 • výroční zprávy MU
 • webová stránka MU www.muni.cz/history/ – Univerzitní ocenění
 • zápisy z jednání komise o udělení Ceny děkana PdF MU
 
 
Archivovaná verze z webu PdF