Contact – Department of French Language and Literature

Department of French Language and Literature

Address:

Department of French Language and Literature PdF MU
Poříčí 9
Brno
603 00

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. – Head of the department
Phone: 549496365
e-mail: poucova@ped.muni.cz

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Phone: 549495362 
e-mail: kylouskova@ped.muni.cz

Barbora Hůrková – secretary
Phone: 549493796 
fax: 549491620
e-mail: hurkova@ped.muni.cz

 
 
Archivovaná verze z webu PdF