Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

Žák se sluchovým postižením na prvním stupni běžné základní školy

26. 1. 2022 | Online Facebook přenos

Vzdělávací rozhledy je nový stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

Na webináři se dozvíte, kdo je to vlastně žák se sluchovým postižením a s jakými výzvami se v běžném prostředí základní školy potýká. Webinář vám nabídne vhled do toho, co je důležité o takovém žákovi vědět, třeba jak jej sluchové postižení ovlivňuje, a také jak si s tím v prostředí běžné třídy poradit, aby informace doputovala. Dozvíte se také konkrétní tipy na úpravu výuky, které vám mohou být inspirací ať už máte ve třídě jakékoliv dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Marína Štibrányiová působí na katedře speciální a inkluzivní pedagogiky jako asistentka a doktorská studentka se specializací v oboru surdopedie. Metodicky vedla projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením, ze kterého čerpá i poznatky pro webinář.

Web | iCal | Webcal

 

Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě MU

29. 1. 2022 | Online

Den otevřených dveří se uskuteční v roce 2022 opět online, tak nezapomeň a zapiš si termín 29. ledna 2022 od 8:00 do 15:00 hodin.

Budeš se moct virtuálně poradit s pracovníky studijního oddělení a potkáš naše studenty i zástupce jednotlivých kateder. Taky si můžeš poslechnout přednášku o fakultě a o přijímacím řízení a navštívit oborový jarmark

  • Přednáška o fakultě
9:00-9:30 a 11:00-11:30
  • Prezentace kateder
9:30-10:30 a 11:30-12:30
  • Studentský oborový jarmark
10:00-11:00 a 12:00-13:00
  • Společný pedagogicko-psychologický základ a praxe
9:30-10:00 a 11:30-12:00
  • Možnosti studijních výjezdů do zahraničí
10:30-11:00 a 12:30-13:00
Víc informací najdeš na stránce:ped.muni.cz/den.

Web | iCal | Webcal

 

Konference: Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

8. 2. 2022 | prostřednictvím platformy ZOOM

Dovolujeme si vás pozvat na živě streamovanou konferenci:
Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Před tím než expertní panel vydá první verzi Hlavních směrů revize RVP ZV by rád představil hlavní myšlenky a směry, kterými se ubírá. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem.

Program:

  • Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
  • Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel pro revizi RVP ZV)
  • Diskuze s účastníky
  • Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

Účast je zdarma, bez nutnosti registrace.

Do diskuze se můžete připojit prostřednictvím platformy ZOOM zde:https://zoom.us/j/96969201541(ID: 969 6920 1541)

Ke sledování můžete rovněž využít YouTube zde:https://www.youtube.com/watch?v=rgeAbPWf5lk

iCal | Webcal

 

Kurz CŽV: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka

18. 2. 2022 | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Kurz nabídne prohloubení teoretických základů a východisek i nácvik a sdílení praktických dovedností a zkušeností ve výuce francouzského jazyka. Zastoupeny budou disciplíny související s moderní výukou cizích jazyků a rozšiřující komunikační i výukové kompetence účastníků kurzu.


Kurz bude probíhat v termínech 18. 2. 2022, 18. 3. 2022, 8. 4. 2022 a 6. 5. 2022 kontaktně v prostorách Pedagogické fakulty MU.

Přihlášky je možné podávat do 10. 2. 2022. Bližší informace o kurzu najdou zájemci vnabídce kurzů celoživotního vzdělávání.

Web | iCal | Webcal

 

Očkování na COVID-19 na Pedagogické fakultě MU

23. 2. 2022 | Poříčí 9 v suterénu v místnosti 1009a

V úterý 23. února 2022 od 14:00 do 19:00 se můžete nechat naočkovat proti COVID-19 přímo na fakultě.
Očkování je bez registrace (s sebou si přineste průkaz pojištěnce a doklad totožnosti).

Web | iCal | Webcal

 

Podpora dítěte pro bezpečný a spokojený vstup do základní školy

1. 3. 2022 | Online přenos na Facebooku

Podpora dítěte pro bezpečný a spokojený vstup do základní školy

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vám přináší sedmý webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve čtvrtek 1. března 2022 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je nový stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

Podtitulem připravovaného webináře je otázka, jak může rodina v součinnosti s mateřskou školou vytvořit ty nejvhodnější podmínky pro přechod z mateřské do základní školy. Je určen především rodinám dětí v posledním povinném předškolním roce docházky jejich dítěte do mateřské školy. Věnuje se otázkám: Co to je zralost pro vstup do základní školy? Připravenost pro školní docházku? Způsobilost ke školnímu vzdělávání? Jak ji zjistit? Co dělat, když je dítě nezralé? apod. Cílem prezentace je pomoci rodičům zorientovat se v problematice přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Snahou autorek je přiblížit možnosti, jak dítěti pomoct k co nejplynulejšímu přechodu do 1. třídy ZŠ, jak ze strany rodiny, tak také s využitím profesionálního přístupu učitelek mateřských škol, případně s podporou odborných poradenských pracovišť, k jakým patří např. pedagogicko–psychologická poradna.

Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. garantuje na PdF MU studijní program Učitelství pro mateřské školy. Před nástupem na PdF MU působila dlouhá léta jako učitelka a poté ředitelka MŠ. Je také lektorkou a autorkou mnoha odborných publikací a metodických materiálů určených předškolním pedagogům.
PhDr. Iva Žaloudíková, Ph.D.působí více než dvacet let na katedře psychologie PdF MU. Má dlouholetou praxi s výukou dětí na základních a středních školách. Je autorkou odborných publikací zabývající se didaktickými tématy dětského pojetí učiva s tématy zdraví, nemoc, smrt, droga, atd. Působí i jako lektor kurzů pro pedagogy k tématu primární prevence legálních drog. Je koordinátorem výuky psychologie pro učitelství preprimárního a primárního stupně základní školy.

Web | iCal | Webcal