Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

3. 12. 2019 - Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020

3. 12. 2019 | Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. podlaží budovy Poříčí 7.

Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020
proběhne v Zasedací místnosti děkanátu dne 3. 12. 2019 ve 14:00 hodin.

Web | iCal | Webcal

 

Adventní koncert Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

3. 12. 2019 | Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert Pedagogické fakulty MU, který se bude konat 3. prosince od 19:00 do 21:00 hodin v Besedním domě, na Komenského náměstí 8, Brno.

Vstup volný.

Podrobný program:

1. František Xaver Thuri (1939-2019): Hymnus adventualis
Adventní kantáta pro soprán sólo, hoboj, smyčcový orchestr a smíšený sbor
1. Introduzione
2. Rorate coeli
3. Pastorale
Markéta Ottová - soprán, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Collegium musicum,
řídí Jan Ocetek

2. Josef Schreier (1718-?): Pastorela "Gloria in excelsis Deo!"
Vladimír Richter – tenor, Tomáš Chloupek – baryton, Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU, doprovod: 2 housle, viola, basso continuo, řídí Markéta Ottová

3. Joseph Haydn (1732-1809): Klavírní koncert D dur (Hob. XVIII: 11)
1. Vivace
2. Un poco Adagio
3. Rondo all´ Ungherese
Sofia Kuznetcova, j. h. – klavír, Collegium Musicum, řídí Eduard Tomaštík

---
Přestávka
---

4. Enrico Radesca di Foggia (?-1625): Tři zpěvy k narození Páně
1. Quel fanciulin…
2. Rosignol tu sei l’Amante
3. Hora che nato
Ondřej Musil – bas, Marek Olbrzymek – tenor, Vladimír Richter – tenor, Michal Procházka a Jakub Šíbl – cimbály

5. Giuseppe Clavari (18. stol.): Dueto č. 3 pro dvě salteria 5´
1. Allegro
2. Minuè
Michal Procházka a Jakub Šíbl – cimbály

6. V adventním tónu: arr. Eduard Tomaštík
1. Byla cesta, byla ušlapaná
2. Panna Maria, blahoslavená
3. My Way
MUNICIMBAL – cimbálový soubor Pedagogické fakulty MU, Anna Klečková – zpěv,
Prim – Jan Fojtů.

7. Edvard Grieg (1843-1907): Peer Gynt – orchestrální suita č. 1
1. Ranní nálada
2. Aasina smrt
3. Anitřin tanec
4. Ve sluji Krále hor
Collegium Musicum, řídí Eduard Tomaštík

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Přednáška Mons. Václava Malého: Být majákem pravdy a svobody

4. 12. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vás srdečně zve na přednášku MONS. VÁCLAVA MALÉHO, pomocného biskupa pražského s názvem Být majákem pravdy a svobody u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Přednáška se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 v 15 hodin, na Pedagogické fakultě, Poříčí 9, Brno, v Relaxační a konferenční místnosti (přízemí).

Web | iCal | Webcal

 

Seminář - Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

4. 12. 2019 | Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Srdečně Vás zveme na seminář s názvem Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě.
Na podzimní semestr 2019 je připraveno setkání s následujícím programem - Profese školního psychologa Bohumíra Lazarová (FF MU).

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte nám vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

Leták | iCal | Webcal

 

Rozsvícení vánočního stromu

4. 12. 2019 | nádvoří Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7/9, Brno

V předvánočním čase vás zveme na společné setkání u vánočního stromu. Koledy a svařák zajistíme.

KDY: 4. 12. 2019 od 17:00 hodin
KDE:nádvoří Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7/9, Brno

iCal | Webcal

 

Advent concert of the Masaryk Univerzity

4. 12. 2019 | Basilica of the Assumption of Our Lady, Mendlovo nám. 157/1, Brno

Adventní koncert Masarykovy univerzity

Přijďte si vychutnat nezaměnitelnou sváteční atmosféru, kterou nabízí tradiční adventní koncert Masarykovy univerzity! Letos se tóny rozezní ve středu 4. prosince od 19.30 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

V rámci večera zazní Koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho, který je zkomponován na texty Knihy nářků od středověkého arménského mnicha a básníka sv. Řehoře z Nareku. Koncert se skládá ze čtyř vět a je silně ovlivněn duchem pravoslavné tradice. Autor mistrovsky pracuje s lidským hlasem a dosahuje výjimečné zvukové barevnosti. Meditativní a tiché plochy jsou střídány expresivními frázemi, které někdy až vybuchují k extatickému fortissimo celého sboru. Hudební program doplní Varhanní improvizace Martina Jakubíčka.

Program připravil Pěvecký sbor Masarykovy univerzity ve spolupráci s Pěveckým sborem VUT v Brně Vox Iuvenalis, Smíšeným sborem Kantiléna a mužským pěveckým sborem Láska opravdivá. Vyslechnout si budete moci také sólo Lenky Cafourkové-Ďuricové, celý koncert povede dirigent Jan Ocetek.

Vstup volný.

Leták | iCal | Webcal

 

Honorary degree presentation ceremony

5. 12. 2019 | aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 bude slavnostně udělena čestná vědecká hodnost ​doctor honoris causa v oboru environmentálních vědJohnu Paulu Giesy.
Obřad proběhne v prostorách auly Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity od 10.00 hod. Podrobnosti naleznete vpozvánce.

Kapacita sálu je omezená, potvrzení účasti na obřadu je proto nezbytné.

Kontaktní osoba
Magdalena Vlachová, e-mail:vlachova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107

iCal | Webcal

 

Výstava - obrazem mluvím

9. 12. - 20. 3. 2020 | Katedřa speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (2. n. p. budovy A, Poříčí 9)

Výstava I obrazem mluvím

Autoři: Petr Rozsypal, Jiří Dohnal

Vernisáž s autory z Domova Kamélie Křižanov proběhne dne 9. 12. 2019 ve 14.00 hod. na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (2. n. p. budovy A, Poříčí 9).

Výstava potrvá do 20. 3. 2020.

Záštitu nad výstavou převzala vedoucí katedry paní doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., a ředitelka Domova Kamélie Křižanov paní Mgr. Silvie Tomšíková.

Kurátor výstavy: Pavel Sochor, Ph.D.

Vstup volný.

Web | iCal | Webcal

 

Křest knihy Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus

10. 12. 2019 | Poříčí 31, Knihovna Pedagogické fakulty, 3. patro

Rádi bychom vás pozvali na křest knihy Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus, kterou napsal doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., který působí při Katedře sociální pedagogiky.

Anotace knihy: Přes enormní snahu mnohých zainteresovaných školy stále duní rytmem 19.století. Proč reformy školství jsou často neúspěšné? Proč je prostředí škol v podstatě toxické a systémově brání procesu vzdělávání? Proč přes upřímnou snahu osvícených učitelů, ředitelů rodičů a politiků změnit tvář školy nedochází k její faktické transformaci? Reformy zasahují pouze povrch škol. Jádro instituce školy řídí racionalita, která je spojená s industriální nacionalistickou érou.

Harmonogram akce:
17.00 - 18.00
Úvodní slovo a křest

Panelová diskuse:
Petr Najvar - Pdf MU
Lucie Smolková - Fridays for future
Ivana Melichárková - ředitelka ZŠ Horácekého
Ladislav Chodák - podnikatel, investor, Předseda představenstva RHK Brno

18.15 - 20.00
diskuse všech zúčastněných nad daným tématem

Web | iCal | Webcal

 

Přednáška - Bílá hora mýtus, klišé, tradice

12. 12. - 12. 11. 2019 | Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno, v učebně č. 4

Srdečně vás zveme na přednáškuDoc. Mgr. Marie Koldinské, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),

kterou pořádá Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzityBÍLÁ HORAmýtus, klišé, tradice.

iCal | Webcal

 

Přednáška Prof. Dr. Matthiase Hardta

13. 12. 2019 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno, budova A, učebna 54

Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta MU Brno

pořádá přednášku
Prof. Dr. Matthiase Hardta,
místoředitele Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) v Lipsku,

na téma

High Medieval Colonisation in East Central Europe and the Significance of Western Immigrants in Bohemia and Moravia.

Přednáška se uskuteční 13. 12. 2019 v 10:00 v učebně 54.

Všichni jste srdečně zváni.

iCal | Webcal

 

POZVÁNKA na přednášku pro odbornou veřejnost

20. 1. 2020 | Zasedací místnost Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. poschodí budovy Poříčí 7

POZVÁNKA na přednášku pro odbornou veřejnost

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

na téma

A Student Teacher on Teaching Practice between a Teacher-centered and a Learnercentered Approach in the Classroom

která se uskuteční v rámci habilitačního řízení přednášející v oboru Pedagogika v pondělí 20. ledna 2020 od 14.00 hod. v zasedací místnosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. poschodí budovy Poříčí 7.
Kontakt: D. Nesnídalová, referentka odd. výzkumu, kvality a akademických záležitostí
E-mail: nesnidalova@ped.muni.cz

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU

25. 1. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 a 31

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU, který se bude konat v sobotu 25. 1. 2020.

Chystáte se na Pedagogickou fakultu anebo se chcete jen tak podívat, jak to u nás chodí? Pak si dobře zapište termín 25. leden 2020.

Budete se moci poradit s pracovníky studijního oddělení a potkáte se se studenty i zástupce jednotlivých kateder. Taky si můžete poslechnout přednášku o fakultě a o přijímacím řízení, navštívit oborový jarmark, zúčastnit se soutěže o ceny, vypít si kafe ve fakultní kavárně a spoustu dalšího.

P.S.: A při troše štěstí si třeba i pohladíte i fakultní kočku.

Program dne otevřených dveří - přesné časy budou doplněny

- Fakultní prezentace

- Přednáška o testu studijních předpokladů

- Představení kateder

- Setkání se studenty - oborový jarmark

- Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny

- Studijní oddělení

- Centrum celoživotního vzdělávání

Web | iCal | Webcal

 

4. 2. 2020 - Zasedání Akademického senátu

4. 2. 2020 | Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. podlaží budovy Poříčí 7.

Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020 – jarní semestr
proběhne v Zasedací místnosti děkanátu dne 4. 2. 2020 ve 14:00 hodin

iCal | Webcal

 

Teachers' Day

26. 3. 2020 | Učebna č. 1. Pedagogická fakulta MU

Při příležitosti Dne učitelů Vás zveme na společné setkání do učebny č. 1. Podrobný program bude upřesněn.

iCal | Webcal