Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

Gregor Johann Mendel - Exhibition

23. 8. - 19. 9. 2022 | Moravské náměstí

The exhibition on Moravské náměstí will show the premises of the Mendel Museum in the Augustinian Abbey in Staré Brno, of which J.G. Mendel was an abbot and will make available the latest findings of Mendel's DNA research team of scientists from MU.

iCal | Webcal

 

Concert for Miloš Štědroň

31. 8. 2022 | Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

The traditional end-of-summer concert prepared by the Cultural Centre MU will this time be in the spirit of Professor Miloš Štědron's compositions.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Open space conference on e-learning IS MU

7. 9. 2022 | Botanická 68a, Brno 602 00

The central theme of the conference is the sharing of experiences with the resumption of full-time teaching after a demanding period of distance learning due to the covid-19 pandemic. You will learn how different teachers enrich full-time teaching, what online technologies and tools have worked for them, even if they already meet students in person or how difficult it is to lead a so-called hybrid lesson.

Attendance at the conference is free for MU teachers and doctoral students.

The conference will be held in Czech language.

Web | iCal | Webcal

 

Science festival

9. 9. - 11. 9. 2022 | Areál brněnského výstaviště, pavilon A1

This weekend, the Science Festival is taking place at the Brno Exhibition Center, where you can visit the program of scientists from Masaryk University. Chemical experiments, interesting things from the animal world, measurement of muscle strength or perhaps the launch of a water rocket await you.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Final evening of Český VŠEVĚD 2022

13. 9. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

Soutěž v hledání nejlepšího popularizátora nebo popularizátorku české vědy je letos poprvé součástí každoroční Noci vědců. Cílem je předat divákům nejen nadšení pro vědu a kus vědění samotného, ale hlavně ukázat, co se děje za dveřmi vědeckých ústavů a pracovišť.
Do soutěže se vědci přihlásili prostřednictvím krátkých videí. Na základě těchto videí byly vytvořeny soutěžní skupiny. Hlasování veřejnosti bude možné na Facebookové události, kde budou každou neděli zveřejněna videa přihlášených vědců, kteří soupeří proti sobě.  Soutěžící s vyšším počtem hlasů automaticky postupuje do dalšího kola.
V půlce června budeme znát 12 nejlepších vědců a vědkyň. Následně odborná porota vybere šest soutěžících, kteří změří síly ve finále formou Science slamu. Finálový večer se uskuteční za účasti veřejnosti 13. 9. 2022 v Univerzitním kině Scala v Brně.

Web | iCal | Webcal

 

Start of the 2022/2023 academic year

15. 9. 2022 | Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 1/4, 603 00 Brno

The start of the 2022/2023 academic year will take place on Thursday, September 15, 2022, from 5:00 p.m. in the grounds of the Augustinian Abbey in Staré Brno. As part of the festive evening, the Rector's Award for outstanding teachers in three categories will be presented.


Participation only for invited guests after prior confirmation of participation.

iCal | Webcal

 

MjUNI: Matriculation of the year 2022/23

17. 9. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

The whole program will be held in the Czech language.


The event is intended only for registered students.

Web | iCal | Webcal

 

Public presentation of candidates for the position of Dean of the Faculty of Arts MU for the term of office 2023–⁠2027

19. 9. 2022 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9

Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás zve na veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023–2027, které se uskuteční v pondělí 19. 9. 2022 od 16 hodin v posluchárně č. 50, Poříčí 9.


Představování proběhne za účasti rektora MU prof. Martina Bareše.

Děkan vyhlašuje na uvedenou dobu děkanské volno.

Kandidáta na funkci děkanky/děkana PdF MU bude volit AS PdF MU na svém zasedání v úterý 27. 9. 2022 ve 14.00 hodin v Galerii RUV.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Gaudeamus - Academia Bratislava 2022

4. 10. - 6. 10. 2022 | Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava 851 01

This year we will be participating in the European Post-Graduation and Lifelong Education Fair. You can find us 4 - 6 October 2022 at Incheba Expo Bratislava. Come and chat with us about study opportunities at MU. We will be happy to answer all your questions!

Web | iCal | Webcal

 

National Institute for Research on the Socioeconomic Impacts of Disease and Systemic Risks (SYRI) gala presentation

12. 10. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

The main mission of the institute is scientific activity in areas of public interest, the general goal of the SYRI scientific agenda is to strengthen social resilience in relation to risk and crisis situations. The establishment of the SYRI institute opens unique opportunities for cooperation between the academic and public spheres. The institute brings together 150 scientists from Masaryk University, Charles University and the Academy of Sciences of the Czech Republic and is financed by the National Recovery Plan.


iCal | Webcal

 

Interdisciplinary Conference Life in Health 2022

13. 10. - 14. 10. 2022 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

Mezioborová konference

Život ve zdraví 2022

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se mezi tradiční akce pořádané fakultou. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1286/2021).

Datum a místo konání:

13. – 14. října 2022.

Forma jednání: prezenční

Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

Zahájení konference: čtvrtek 13. 10. 2022 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén).

Ukončení konference: pátek 14. 10. 2022 v odpoledních hodinách.

Leták | iCal | Webcal

 

Day of Entrepreneurship at PedF MU

2. 11. 2022 | Učebna 50, Poříčí 9

Ve středu 2. listopadu 2022 proběhne Den podnikavosti na PedF MU. Akce je určena všem studentkám a studentům, kteří přemýšlí o vzdělávání inovativně, rádi pracují s nápady, zajímají se o trendy ve vzdělávání a přistupují k učení druhých s otevřenou myslí a neutuchající energií. Tento den již tradičně proběhne v čase 14:00-15:45 panelová diskuse k podnikavosti ve vzdělávání s názvem:Vzdělavatelé v měnícím se světě.

V panelové diskusi vystoupí:

  • Petr Holík (Nenásilný podcast)
  • Zuzana Beránková (podnikavá učitelka ZŠ Gajdošova)
  • Jana Klusáková Seďová (Replug me)
  • Lucie Rohlíková (specialistka na moderní technologie ve vzdělávání učitelů ze Západočeské univerzity v Plzni).

Panelová diskuse bude probíhat hybridně (v učebně 50, Poříčí 9) a on-line.

Odkaz najdete brzy na webu katedry pedagogiky zde:https://www.ped.muni.cz/pedagogika/panel-2022/.

Následuje studentská akceFestival nápadů: studenti studentům. Festivalbude probíhat v čase od 16:00-21:30 v Konferenční a relaxační místnosti (RUV), v přízemním podlaží Poříčí 9, budova A. Festival nabídne studentům, učitelům i akademikům pohled na studentské aktivity ve vzdělávání v jiné podobě. Studenti budou v krátkých výstupech hovořit o svých vlastních projektech a nápadech, v posterové sekci představí projekty ve vzdělávání, které mají významný sociální impakt a vznikly v průběhu studia na PedF MU nabo na KISKu FFMU. Součástí festivalu je zdarma seminář o práci s nápadem lektorovaný Veronikou Šancovou, zakladatelkou vzdělávací organizace Prototýpci. Festival nabídne neformální atmosféru s občertvením a příležitostí pro networking studentů mezi sebou a pro setkání se zajímavými hosty z JICu, Lipky a z platformy Podnikavá mysl. Festival moderuje Petr Sucháček.

Web | iCal | Webcal