•  
 

Postup pro výběr tématu závěrečné práce

Každá katedra má pro závěrečné práce vytvořen tzv. balík, do kterého vyučující nebo studenti vkládají témata závěrečných prací.

1.    Pro přihlášení se k vypsanému tématu závěrečné práce je potřeba:

V agendě student v bloku Závěr studia zkontrolujete, že se pohybujete ve vybraném studiu a semestru. Poté klikáte buď na Rozpisy témat, nebo přímo na konkrétní rozpis katedry, pod kterou chcete svou závěrečnou práci psát. Katedru volíte dle toho, zda pod ni spadá vedoucí, u kterého práci píšete. Tedy ačkoli téma vaší práce může prolínat několika obory, téma v Rozpisech zakládáte pod pracovištěm vašeho vedoucího.
Máte možnost si z nabízených témat vybrat takové, které vám vyhovuje, nebo si vytvořit vlastní. Pokud si chcete prohlédnout veškeré informace u tématu, kliknete u každého tématu na „Název tématu“, a poté „Úplné info“. Ve žlutém proužku nad tématem máte vypsáno, kolik témat máte v tu chvíli vybráno, typicky je to právě to jedno, které prohlížíte. Pokud se chcete vrátit zpět a prohlížet další témata, na konci žlutého řádku kliknete na křížek „Zrušit výběr témat“. Pokud se k nějakému tématu chcete přihlásit, kliknete na „Zkusit se přihlásit“, a poté na „Ano, přihlásit“.
Nyní jste přihlášeni k vybranému tématu.

2.    Pokud si chcete vypsat vlastní téma v balíku:

Postupujete stejně jako v prvním odstavci. Poté kliknete v navigační liště na „Témata: založit“. Otevře se okno pro založení nového tématu.
Nyní je třeba vyplnit požadované informace: český název, anglický název, do okna Oficiální zadání vkládáte projekt své závěrečné práce. Dále je třeba dohledat vedoucího vaší práce. Do políčka vypíšete jeho jméno a kliknete na „Vyhledat osoby“. Vyhledá se buď konkrétní osoba, nebo osob více. V seznamu musíte zaškrtnout správnou osobu a kliknout na „Vybrat osoby“. Poté u této osoby v roletce nastavíte „vedoucí“. Obdobným způsobem můžete dohledat i literaturu, kterou ve své práci využíváte. Poté je nezbytné zaškrtnout ještě zaškrtávátka „přihlášení studenta k tématu musí schválit vedoucí“, „přihlášení k tématu oznámit e-mailem“ a „toto téma již zveřejnit studentům“. Nakonec zkontrolujete, že je vše zadané tak, jak je požadováno, a kliknete na „Uložit“. K tématu jste automaticky přihlášeni.

3.    Potvrzení přihlášení k tématu vedoucím:

Nyní je potřeba vyčkat, až přihlášení k tématu potvrdí vedoucí.
Pokud potřebujete v tématu provést změny, je třeba požádat vedoucího, aby vám umožnil téma upravovat. Student může téma upravovat, jakmile mu to vedoucí povolí. Vedoucí může úpravu tématu povolit následující cestou:
Školitel -> vaše téma -> proklik do Rozpisů témat -> u tématu Zobrazit operace -> Manipulovat se studenty -> v části Editace údajů a odhlášení studentů -> u vašeho jména Editovat údaje -> zakliknout potřebné -> Uložit.