•  
 

Informace pro zaměstnance

Na této stránce budou soustředěny informace pro fakultní pracoviště, která realizují programy celoživotního vzdělávání. Obsah bude postupně doplňován o odkazy na platnou legislativu, vzory dokumentů, příp. návody a doporučení.

Dokumenty ke stažení

Určeno katedrám: pokud budete chtít nabídnout kurz v CŽV, prosím vyplňte tuto tabulku a doručte (vhoďte do schránky) na Centrum celoživotního vzdělávání.

Návrhy (zřizovací tabulky) na kurzy, které budete chtít realizovat v PS 2019 (pro studenty, veřejnost, učitele) zasílejte na CCV nejlépe do 4.10. 2019.  Kurzy můžete nabízet kdykoliv v průběhu semestru.

Zřizovací tabulku zašlete na e-mail kubickova@ped.muni.cz a 1x v tištěné podobě (s razítkem a podpisem) na CCV.

Seznam garantů kateder pro CŽV

Brožura s nabídkou oborů CŽV (akademický rok 2019/2020)

Brožura s nabídkou oborů CŽV na akademický rok 2019/2020 ke stažení zde

Ceník celoživotního vzdělávání

 
 
Archivovaná verze z webu PdF